Témy

Terapeutické témy
O terapii
Blog
FAQ: časté otázky
Neviem pomenovať, čo ma trápi
Neviem pomenovať, čo ma trápi
Možno máte pocit, že vám v živote niečo chýba. Možno sa vo vašom živote opakujú stále tie isté ve...
Tieseň
Tieseň
Prejavy úzkosti nie sú pre človeka príjemné - kto by sa tešil z pocitu strachu a obáv z budúcnosti..
Syndróm vyhorenia
Syndróm vyhorenia
Syndróm vyhorenia, podobne ako iné choroby, neprichádza bez pozvania. Priťahuje ľudí, ktorí sú...
Vzťahy
Vzťahy
Vzťahy boli, sú a budú dôležitou súčasťou nášho života. Kvalitné vzťahy majú priaznivý vplyv na...
Skľúčenosť
Skľúčenosť
Či už vaša depresia potrebuje len čiastočnú zmenu životného štýlu, prehodnotenie spôsobu myslenia...
Stres
Stres
Stres bol a je súčasťou nášho života. Jeho hlavný účel je dobročinný - chrániť nás. Ale čo ak sa...
Sebavedomie
Sebavedomie
Čo je to sebavedomie? Odkiaľ pochádza sebavedomie? Ako získať sebadôveru? Ako urobiť zmenu a zvýš...
Nespavosť
Nespavosť
Spánok je základnou ľudskou potrebou. Nie náhodou sa jeho nedostatok stáva v dnešnej spoločnosti...
Smútok
Smútok
Čo je to vlastne smútok? Aké situácie najčastejšie sprevádzajú smútok? Čo znamená smútok? Ako...
Samota
Samota
Aký je rozdiel medzi osamelosťou a samotou? Ako prekonať osamelosť a izoláciu? Ako sa vyrovnať s...
Rodičovstvo
Rodičovstvo
Aké sú najčastejšie problémy v rodine? Ako budovať vzťahy s deťmi? A ako riešiť problémy v rodine...
Psychosomatika
Psychosomatika
Liečiť vysoký krvný tlak alebo zápal močových ciest terapiou môže znieť zvláštne.
Intimita a sexualita
Intimita a sexualita
Sexualita je v nás zakotvená biologicky. Napriek tomu nám sexualita spôsobuje veľa utrpenia...
Leadership
Leadership
Zlepšenie leadershipu je často doménou koučovania. Terapia vám môže pomôcť pochopiť...
Hnev
Hnev
Hnev, zlosť alebo agresia. Všetci ich poznáme. Nemôžeme si pomôcť, pretože sú súčasťou našej priro..
Work-life balance
Work-life balance
Terapia nám môže pomôcť pochopiť, čo je pre nás skutočne dôležité. Podľa toho...
Chronické ochorenia
Chronické ochorenia
Chronické ochorenia nevznikajú zo dňa na deň, práve naopak. Vyvíjajú sa pozvoľna a v konečnej...
Motivácia
Motivácia
Terapia zvyčajne rieši vážnejšie problémy s motiváciou a je užitočná v situáciách,...
Porucha príjmu potravy
Porucha príjmu potravy
Myslíte na jedlo príliš často? Pociťujete duševný hlad? Pociťujete vinu za jedlo alebo strach z to..
Trauma
Trauma
Duševné zranenie, ktoré narúša našu osobnú integritu a výrazne ovplyvňuje to, ako prežívame všetko..
ADHD
ADHD
Čo je ADHD? Aké sú prejavy ADHD u detí? A ako sa prejavuje v dospelosti? Ako spoľahlivo rozpoznať...
Závislosti
Závislosti
Čo je závislosť a ako vzniká? Na čom všetkom sú založené závislosti? Ako zistím, či som závislý?...
Šikanovanie
Šikanovanie
Čo je to šikanovanie? Ako sa dá rozpoznať a aké formy môže mať šikanovanie na pracovisku? A čo je...
Porucha osobnosti
Porucha osobnosti
Čo sú poruchy osobnosti? Aké sú najčastejšie poruchy osobnosti? A ako sa od seba líšia? Ako sa pre..
Trúchlenie
Trúchlenie
Čo je trúchlenie? Aké sú fázy smútenia? Ako sa vyrovnať so smrťou blízkej osoby? Ako dlho je norm...
Prokrastinácia
Prokrastinácia
Prokrastinujete? Pravdepodobne nie ste sami. V skutočnosti značná časť populácie odkladá úlohy na...
Zneužívanie, domáce násilie a týranie
Zneužívanie, domáce násilie a týranie
Čo spája týranie, domáce násilie a zneužívanie? Všetky tieto pojmy sú trestnými činmi. Odohrávajú...
Terapeutit
Prečo to všetko robíme?

Uľahčujeme cestu k terapii. Robíme ju prístupnejšou, jednoduchšou a bez predsudkov.