Témy

Terapeutické témy
O terapii
Blog
FAQ: časté otázky
Neviem pomenovať, čo ma trápi
Možno máte pocit, že vám v živote niečo chýba. Možno sa vo vašom živote opakujú stále tie isté ve...
Úzkosť
Prejavy úzkosti nie sú pre človeka príjemné - kto by sa tešil z pocitu strachu a obáv z budúcnosti..
Syndróm vyhorenia
Syndróm vyhorenia, podobne ako iné choroby, neprichádza bez pozvania. Priťahuje ľudí, ktorí sú...
Vzťahy
Vzťahy boli, sú a budú dôležitou súčasťou nášho života. Kvalitné vzťahy majú priaznivý vplyv na...
Depresia
Či už vaša depresia potrebuje len čiastočnú zmenu životného štýlu, prehodnotenie spôsobu myslenia...
Stres
Stres bol a je súčasťou nášho života. Jeho hlavný účel je dobročinný - chrániť nás. Ale čo ak sa...
Sebavedomie
Čaro sebapoznania spočíva v tom, že nám nedovoľuje byť obeťou svojho života, ale núti nás žiť ho...
Nespavosť
Spánok je základnou ľudskou potrebou. Nie náhodou sa jeho nedostatok stáva v dnešnej spoločnosti...
Smútok
Aby sme mohli prežívať radosť, musíme poznať smútok. Je to princíp sveta, do ktorého sa naše telo...
Samota
Človek môže byť sám a necítiť sa osamelo. Ale aj naopak. Udržiavanie kontaktu s našimi blízkymi...
Rodičovstvo
Rodičovstvo je jednou z najkrajších, ale zároveň najnáročnejších úloh v živote. Pri hľadaní svojho..
Psychosomatika
Liečiť vysoký krvný tlak alebo zápal močových ciest psychologickou konzultáciou môže znieť zvláštne.
Intimita a sexualita
Sexualita je v nás zakotvená biologicky. Sú známe vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že už deti v ...
Leadership
Zlepšenie leadershipu je často doménou koučovania. Psychologická konzultácia vám môže pomôcť poch...
Hnev
Hnev, zlosť alebo agresia. Všetci ich poznáme. Nemôžeme si pomôcť, pretože sú súčasťou našej priro..
Work-life balance
Psychologická konzultácia nám môže pomôcť pochopiť, čo je pre nás skutočne dôležité. Podľa toho...
Motivácia
Psychologická konzultácia zvyčajne rieši vážnejšie problémy s motiváciou a je užitočná v situáciách,
Porucha príjmu potravy
Myslíte na jedlo príliš často? Pociťujete duševný hlad? Pociťujete vinu za jedlo alebo strach z to..
Trauma
Duševné zranenie, ktoré narúša našu osobnú integritu a výrazne ovplyvňuje to, ako prežívame všetko n
ADHD
Čo je ADHD? Aké sú prejavy ADHD u detí? A ako sa prejavuje v dospelosti? Ako spoľahlivo rozpoznať...
Závislosti
Čo je závislosť a ako vzniká? Na čom všetkom sú založené závislosti? Ako zistím, či som závislý?...
Šikanovanie
Čo je to šikanovanie? Ako sa dá rozpoznať a aké formy môže mať šikanovanie na pracovisku? A čo je...
Porucha osobnosti
Čo sú poruchy osobnosti? Aké sú najčastejšie poruchy osobnosti? A ako sa od seba líšia? Ako sa pre..
Trúchlenie
Smútkom reagujeme na stratu a smrť milovanej osoby, čo je nepochybne najbolestivejšia strata. Naši..
Prokrastinácia
Prokrastinujete? Pravdepodobne nie ste sami. V skutočnosti značná časť populácie odkladá úlohy na...
Zneužívanie, domáce násilie a týranie
Čo spája týranie, domáce násilie a zneužívanie? Všetky tieto pojmy sú trestnými činmi. Odohrávajú...
V2_Hedepy_kolaze3
Prečo to všetko robíme?

Uľahčujeme cestu k terapii. Robíme ju prístupnejšou, jednoduchšou a bez predsudkov.