Terapia pre dospievajúcich pomáha zvládnuť náročné obdobie dospievania

Mladí ľudia sa často ocitajú v rozpore medzi svojimi osobnými potrebami a tým, čo od nich očakáva ich okolie. To môže viesť ku konfliktom a duševnej nepohode. Terapia pre dospievajúcich sa najčastejšie zaoberá úzkosťou a depresiou, psychosomatickými problémami, sebapoškodzovaním, šikanovaním, spracovaním traumy alebo poruchami príjmu potravy. Je však vhodná aj pre každého, kto sa chce orientovať v živote, lepšie zvládať svoje emócie, liečiť rany z minulosti, porozumieť sebe a druhým a zlepšiť svoje vzťahy.

Detský terapeut pre mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov sa riadi zásadou, že na prvom mieste je vždy dobro klienta. Preto nie je možné zohľadniť pocity alebo duševný stav rodičov, súrodencov a ostatných členov rodiny. Rodinná terapia je určená na riešenie zložitých vzťahov. Môžete si ju rezervovať aj na stránke Hedepy.

Súhlas rodičov nie je potrebný, ale aj tak je lepšie s nimi o tom hovoriť.

Ak máte od 13 do 18 rokov, môžete sa objednať na sedenie s psychoterapeutom sami, ak sa cítite dostatočne zrelí na to, aby ste sa rozhodli bez rodičov. Môže sa však stať, že terapeut si pred druhým sedením pre istotu vyžiada súhlas vašich rodičov. V takom prípade vám pomôžeme všetko zariadiť, ak si to želáte. Odporúčame vám, aby ste si o všetkom pohovorili s rodičmi. Môžete im napríklad poslať odkaz na túto stránku.

Terapeut zachováva mlčanlivosť aj v prípade mladých dospelých, bez ktorej by terapia nefungovala.

Dôležitým prvkom terapie je aj terapeutov prísľub mlčanlivosti, ktorý sa vzťahuje aj na mladých klientov. V prípade terapie mladistvých však môže byť dôvernosť obmedzená, najmä ak má terapeut tzv. oznamovaciu povinnosť podľa slovenského práva. To sa vzťahuje na neho, ak sa dozvie napríklad o spáchaní trestného činu. V prípade podozrenia, že dieťa je zneužívané, týrané alebo je ohrozený jeho zdravý vývoj, je terapeut povinný vylúčiť z vyšetrenia prítomnosť zákonného zástupcu.

Ako mám povedať rodičom, že potrebujem pomoc terapeuta?

Nebojte sa o tom hovoriť s rodičmi. Čo najskôr im povedzte, prečo chcete ísť na terapiu a ako vám môže odborník pomôcť. Môžete im napríklad poslať odkaz na túto stránku, kde nájdu všetky informácie potrebné na podporu.

S Hedepy máte záruku kvality


Dohodnite si stretnutie na zajtra

Terapeuti špecializujúci sa na teen online terapiu
depresia úzkosť trauma Hnev a agresivita
Frekventant terapeutického výcviku
„“Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo Vás trápi a nájsť cestu von. Bezpečie, rešpekt a úžitok.““
29 € / sedenie
Bc. Denisa Průchová (500+ h. praxe)
úzkosť sebavedomie trauma Poruchy príjmu potravy
Frekventant terapeutického výcviku
„“Abyste se někam dostali, musíte udělat první krok. Tím je rozhodnutí, že nezůstanete tam kde jste.““
29 € / sedenie
depresia úzkosť vzťahy závislosti
Frekventant terapeutického výcviku
„„Človeka nemôžete naučiť nič; môžete mu len pomôcť nájsť to v sebe.“ Galileo Galilei“
39 € / sedenie
Kdekoľvek a kedykoľvek

Výskum ukazuje, že online terapia je rovnako účinná ako osobné stretnutia

Podľa štúdií je online terapia porovnateľne účinná s osobnou terapiou1 a klienti ju považujú za praktický spôsob poskytovania terapeutických služieb.2
  (Barak, Hen, Boniel-Nissim, & Shapira, 2008)
(Andrews et al., 2018)
Hovor prebieha na zabezpečenej platforme Viac o bezpečnosti
Nemusíte nič inštalovať, všetko môžete robiť z prehliadača
Váš terapeut môže byť aj z Ašu. Pokiaľ vám to vyhovuje.