Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť Hedepy sro, IČO: 09206281, DIČ: CZ09206281, so sídlom: Sestupná 105/8, 160 00 Praha 6, zastúpenú: Romanom Zámečníkom a Lukášom Krčilom – konateľovi, č. účtu: 2801819429/2010, e-mail: podpora@hedepy.sk, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 332559 („Hedepy“) spracováva Vaše nižšie uvedené údaje za účelom sprostredkovania terapeutických služieb a zaistenia fungovania webových stránok. Vážime si Vašu dôveru a všetky poskytnuté údaje dôverne spracovávame.

 

Aké údaje o Vás teda spracovávame ako Správca osobných údajov?

 • Vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko, telefón a e-mail; 
 • Informácie o spôsobe úhrady; 
 • Informácie o spätnej väzbe a hodnotení terapeutov, ak ho poskytnete; 
 • Informácie z rezervačného systému – termíny sedenia, zrušenie sedenia, apod. 

Informácie o Vašej návšteve našich stránok v súlade s našimi Zásadami využívania súborov cookies.

Pre vylúčenie pochybností, by sme radi zdôraznili, že (a) Hedepy nemá prístup k videokonferenciám s Vaším terapeutom, ani nedostáva od terapeuta žiadne informácie o Vás, iba potvrdenie, že sedenie prebehlo/neprebehlo (teda správcom osobných údajov oznámených počas sedenia je len Váš terapeut ); a (b) Hedepy nemá prístup k informácii o Vašej platobnej karte (správcom je Commgate Payments a.s.) – my iba dostaneme informáciu či platba prebehla/neprebehla).

 

Prečo ich spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom organizácie stretnutia s terapeutom, platby za jeho služby a prieskum kvality sedenia, v prípade ak ste neodmietli možnosť byť kontaktovaní pri registrácii alebo následne ste odvolali súhlas s poskytnutím spätnej väzby.

 

Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje?

Údaje o Vás v rezervačnom systéme budeme spracovávať iba po dobu, pokým budete náš klient. Vaše osobné údaje automaticky zmažeme po uplynutí jedného roka od posledného sedenia. Samozrejme na žiadosť ich zmažeme kedykoľvek ihneď. Informácie o prebehnutých platbách, musíme podľa zákona o účtovníctve spracovávať po dobu 10 rokov. Následne budú vymazané.

 

Citlivé údaje

Ako je už vyššie uvedené, naša spoločnosť, ako správca, nespracováva žiadne Vaše citlivé údaje, tj. informácie o Vašom zdravotnom stave či odporúčaných sedeniach, poprípade liečbe. Vzťah medzi Vami a Vaším terapeutom je dôverný vzťah a všetky citlivé informácie spracováva/môže spracovávať iba Váš terapeut, ktorý je viazaný Kódexom Európskej asociácie psychoterapeutov. V prípade, že sa s terapeutom rozhodnete sedenie nahrávať, naša spoločnosť nemá a nebude mať prístup k záznamu.

 

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Využívame služby spoločnosti Twilio Inc. na zaistenie zabezpečeného spojenia s Vaším terapeutom. Naša spoločnosť si vybrala americkú spoločnosť pre jej vysoké zabezpečenie systémov a jej vysoký štandard, v prípade ochrany osobných údajov je plne v súlade s GDPR. So spoločnosťou Twilio Inc. máme uzavreté tzv. štandardné zmluvné doložky, ktoré sú odporúčané Európskou komisiou ako úplne postačujúce na zabezpečenie rovnakej ochrany osobným údajom, akú poskytujú štáty Európskej únie.

Ďalej platba za jednotlivé sedenia je organizovaná spoločnosťou Comgate Payments a.s., ktorá je správcom Vašich osobných údajov a našej spoločnosti iba odovzdáva informáciu, či platba prebehla/neprebehla v poriadku. Žiadne Vaše údaje týkajúce sa platby nám neodovzdáva.

Odporúčame sa zoznámiť so zásadami ochrany osobných údajov skôr, než sa pripojíte. 

Ak ste získali voucher na sedenie, tak by sme Vás radi uistili, že poskytovateľovi voucheru nepredávame žiadne Vaše osobné údaje, iba agregované dáta o celkovom počte sedení na voucher a celkovej nominálnej hodnote uplatnených voucherov.

 

Ako chránime vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť kladie dôraz na dôvernosť konzultácií a bezpečnosť Vašich údajov. Prijali sme vysoký štandard požiadaviek na zabezpečenie systémov a spolupracujúcich osôb. Medzi hlavné patria: 

 • Vysoké požiadavky na terapeutov a ich profesionalitu vrátane požiadaviek na zabezpečenie informácií o Vás; 
 • Technické opatrenia na zabezpečenie rezervačného systému a videokonferencií; 
 • Minimalizácia spracovaných údajov a osôb s prístupom k údajom; 
 • Mlčanlivosť všetkých osôb, ktoré majú prístup do rezervačného systému a/alebo riešia sprostredkovanie sedení.

 

Aké máte práva?

 1. Máte predovšetkým právo na informácie: môžete sa nás opýtať, či a prípadne aké Vaše osobné údaje spracovávame a čokoľvek čo sa týka Vašich osobných údajov a už nie je zodpovedané vyššie. 
 2. Právo na opravu/doplnenie: Pokiaľ sa Vám zmenil e-mail, telefón alebo meno, prosím kontaktujte nás na nižšie uvedenom kontakte a radi Vaše kontaktné údaje opravíme alebo doplníme. 
 3. Právo námietky spracovania: V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokáciu osobných údajov alebo likvidáciu osobných údajov. 
 4. Právo na prenos: môžete nás požiadať a my Vám v elektronickej podobe pošleme výpis Vašich osobných údajov. 
 5. Právo na výmaz: Kedykoľvek môžete požadovať vymazať Vaše osobné údaje. Radi Vám vyhovieme, pokiaľ nie sú tu zákonné dôvody na ďalšie spracovanie, napr. informácie o platbách kvôli zákonu o účtovníctve. 
 6. Právo na sťažnosť: Pokiaľ sa domnievate, že aj napriek všetkej snahe, porušujeme právne predpisy o ochrane osobných údajov, máte možnosť sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

A kde môžem uplatniť tieto svoje práva?

Sme radi v kontakte s Vami a snažíme sa čo najrýchlejšie riešiť Vaše podnety, žiadosti alebo aj sťažnosti.

Kontaktovať nás môžete na e-maile podpora@hedepy.sk, na našej adrese uvedenej v záhlaví. V pracovné dni od 7 do 22 hodín sme Vám k dispozícii aj na telefóne +420 228 811 555 a online chate na https://hedepy.sk/.