Ako sú naši terapeuti overovaní? Aké normy spĺňajú?

Ako sú naši terapeuti overovaní? Aké normy spĺňajú?


Zdieľať článok

Naše štandardy overovania terapeutov vstupujúcich do platformy Hedepy vychádzajú z kritérií odborných organizácií, ako sú Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (SPS), Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP), Česká asociácia pre psychoterapiu (ČAP), Česká psychoterapeutická spoločnosť (ČPtS), Česká lekárska spoločnosť Jana Evangelistu Purkyně (JEP) alebo Európska asociácia pre psychoterapiu (EAP).

Medzi našimi terapeutmi sú len tí, ktorí patria do jednej z týchto kategórií:

  • Terapeuti/terapeutky s ukončeným výcvikom spĺňajúcim kritériá odborných organizácií (SPS, SIVP, ČAP, ČPtS, EAP), alebo
  • Terapeuti/terapeutky v akreditovanom výcviku, ktorí sú supervidovaní odborným supervízorom svojho výcviku alebo supervízorom, ktorý s Terapeutmi absolvoval aspoň 5 sedení, alebo
  • Terapeuti/terapeutky, ktorí/é sú členmi/členkami odborných organizácií (SPS, SIVP, ČAP, ČPtS, EAP).

Členstvo v týchto organizáciách zaručuje, že terapeuti spĺňajú určité štandardy kvality, čo dáva klientom istotu, že v Hedepy nájdu len terapeutov, ktorí absolvovali alebo absolvujú kvalitný overený výcvik. Dôsledne kontrolujeme dodržiavanie týchto požiadaviek našimi terapeutmi.

Aký je rozdiel medzi terapeutom s overeným terapeutickým výcvikom a terapeutom na stáži?

Terapeut s overeným terapeutickým výcvikom je odborník, ktorý úspešne absolvoval certifikovaný (akreditovaný) terapeutický výcvik.

Frekventant terapeutického výcviku je študent, ktorý sa zúčastňuje na niektorom z dlhodobých certifikovaných (akreditovaných) terapeutických výcvikov. Na Hedepy sú frekventanti, ktorí už môžu pracovať s klientmi a sú pod tzv. supervíziou – pod vedením skúsenejšieho terapeuta.

Terapeutická práca môže byť veľmi komplexná, a preto sa terapeuti roky pripravujú v rámci terapeutického výcviku, aby dosiahli čo najväčšiu profesionalitu a odbornosť vo svojej terapeutickej práci. Z etického hľadiska sa však vzdelávací proces ukončením psychoterapeutického výcviku nekončí; terapeuti by sa mali priebežne vzdelávať počas celého obdobia výkonu svojho povolania. V rámci účasti na terapeutickom výcviku by frekventanti výcviku už mali mať svojich vlastných klientov a zvyčajne je to aj povinná súčasť ich vzdelávania, aby úspešne ukončili terapeutický výcvik. Terapeutická práca počas tohto obdobia prebieha pod odborným dohľadom skúsenejšieho terapeuta, v rámci tzv. supervízie. Frekventanti diskutujú o terapeutických sedeniach s klientmi so skúsenejším terapeutom a konzultujú s ním, ako postupovať, aby sa zabezpečila profesionalita a bezpečnosť klientov. Ak si teda vyberiete možnosť terapie s frekventantom, znamená to, že ide o terapiu so študentom terapeutického výcviku, ale aj tu je kvalita tejto terapie garantovaná garantom (supervízorom) výcviku.

Odkedy môže frekventant (študent) terapeutického výcviku poskytovať terapiu?
Každý terapeutický výcvik má mierne odlišný obsah a požiadavky na svojich frekventantov (študentov), ako aj dĺžku terapeutického výcviku. Preto od našich terapeutov vyžadujeme, aby mali certifikát od garanta svojho certifikovaného terapeutického výcviku, ktorý potvrdzuje, že sú v takej fáze štúdia, keď už môžu terapeuticky pracovať s vlastnými klientmi.
Čo znamená, že daný terapeutický výcvik je „certifikovaný“?

Certifikovaný terapeutický výcvik ponúkajú niektoré vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na dlhodobé komplexné terapeutické vzdelávanie. Certifikáty (niekedy nazývané aj akreditácie) vydávajú odborné inštitúcie a združenia, ktoré stanovujú normy a zameriavajú sa na kvalitu terapeutickej starostlivosti poskytovanej v danej krajine alebo oblasti (viac informácií nájdete v otázke „Aké kritériá musia spĺňať naši terapeuti?“). To znamená, že vzdelávacie inštitúcie ponúkajúce akreditované/certifikované terapeutické vzdelávanie musia spĺňať pomerne prísne a strážené kritériá týkajúce sa daného vzdelávania, aby tieto akreditácie alebo certifikáty od profesijných združení a inštitúcií mohli získať a mohli sa tak nazývať. Certifikácia vzdelávania je teda pre nás základným stráženým kritériom pri nábore terapeutov, ktoré zaručuje kvalitu ich terapeutického vzdelávania.

Certifikovaný terapeutický výcvik trvá zvyčajne 4-6 rokov, niekedy aj dlhšie, a pozostáva z niekoľkých častí. Nemôže sa teda stať, že by vám terapeutickú službu ponúkal niekto, kto absolvoval len víkendový terapeutický kurz a rozhodol sa poskytovať terapiu v Hedepy. Overujeme, či má terapeut dostatočné vysokoškolské a terapeutické vzdelanie. Od našich terapeutov v Hedepy, ktorí ponúkajú terapeutické služby, vyžadujeme taký certifikovaný terapeutický výcvik, kde frekventant (študent) absolvuje niekoľkoročné teoretické štúdium, praktickú časť vykonávania terapie a tiež časť sebaskúsenosti. Tá znamená, že frekventanti výcviku sami absolvujú terapiu, aby si na vlastnej koži vyskúšali, ako terapia funguje. Dostávajú priestor na riešenie vlastných problémov, ktoré ich trápia, aby ich neprenášali na klientov, aby sa na nich mohli plne sústrediť a mohli pracovať profesionálne.

Čo znamená, že daný terapeutický výcvik je „overený“?
Terapeuti, ktorí chcú pre nás v Hedepy pracovať, nám musia predložiť doklad o svojom vzdelaní a odborných znalostiach. V praxi to znamená, že musia predložiť diplom/osvedčenie o absolvovaní certifikovaného terapeutického výcviku. Ak terapeut ešte neukončil terapeutický výcvik, požadujeme osvedčenie od garanta (supervízora) terapeutického výcviku, na základe ktorého overíme, že frekventant výcviku (študent) je dostatočne pokročilý na to, aby mohol viesť terapeutické sedenia s klientmi pod odborným dohľadom.
Je terapeut s ukončeným výcvikom lepší ako frekventant terapeutického výcviku?
Nedá sa povedať, že terapeut s ukončeným výcvikom je lepší ako frekventant výcviku alebo že vám pomôže viac. Terapeut s ukončeným výcvikom môže byť skúsenejší, pretože už absolvoval terapeutické štúdium v porovnaní s frekventantom. Kvalitu terapie ponúkanej frekventantom však zaručuje supervízia, ktorú musí frekventanti absolvovať v rámci výcviku. Supervízia znamená, že frekventant konzultuje svoju prax so skúsenejším terapeutom, čo pomáha zabezpečiť potrebnú profesionalitu a bezpečnosť poskytovanej terapie.
Ako zabezpečujete, aby v Hedepy pracovali len profesionáli?
Pri nábore terapeutov sa držíme vysokých štandardov a požiadaviek. Pomáha nám v tom práca profesijných združení a inštitúcií, ktoré sa zameriavajú na kvalitu ponúkanej terapie v danej krajine alebo regióne. Prijímame terapeutov, ktorí sú frekventantmi alebo absolventmi len certifikovaného terapeutického výcviku (viac v otázke Čo znamená, že daný terapeutický výcvik je „certifikovaný“?), sú členmi profesijných organizácií (viac v otázke Aké kritériá musia naši terapeuti spĺňať?), majú potrebné vysokoškolské vzdelanie a ďalej sa vzdelávajú (viac v otázke Ako Hedepy pomáha udržiavať a dokonca zvyšovať odbornosť terapeutov?)
Ako Hedepy pomáha udržiavať a dokonca zvyšovať odbornosť terapeutov?

Jednou zo základných požiadaviek, ktoré terapeutom ukladajú etické kódexy, je požiadavka ďalšieho vzdelávania v terapeutickej praxi. To znamená, že každý terapeut by si mal rozširovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti terapie. Taktiež by mal mať každý terapeut aj po ukončení odbornej prípravy a vysokoškolského štúdia možnosť diskutovať o svojej práci so skúseným kolegom terapeutom – supervízorom – a mal by sa zúčastňovať na tzv. supervíznych sedeniach.

Terapeuti v Hedepy absolvujú toto vzdelávanie aj priamo v Hedepy. Pre našich terapeutov organizujeme rôzne webináre na odborné témy, organizujeme supervízne sedenia s odborníkmi a tiež intervízie, kde je priestor na to, aby si terapeuti navzájom odovzdávali vedomosti a skúsenosti. Monitorujeme tiež spokojnosť klientov a kvalitu terapií, ktoré naši terapeuti poskytujú klientom, samozrejme, pri zachovaní dôvernosti toho, o čom sa s klientmi na terapiách hovorí. Terapeuti dostávajú spätnú väzbu priamo od psychológov Hedepy a manažérov komunity, ktorí monitorujú ich činnosť v Hedepy, aby zabezpečili, že terapeuti Hedepy poskytujú klientom čo najkvalitnejšiu starostlivosť.

Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď? Tu sa dozviete ešte viac:

Viac informácií nájdete tu: Či už chcete sami vyskúšať terapiu, máte záujem stať sa naším terapeutom alebo poskytovať terapiu ako benefit svojim zamestnancom.

Uvažujete o tom, že by ste vyskúšali terapiu v Hepepy, alebo už u nás navštevujete terapiu a máte otázku, na ktorú ste tu nenašli odpoveď? Neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu prostredníctvom e-mailu na adrese podpora@hedepy.sk alebo si prečítajte viac informácií tu.

Máte záujem stať sa terapeutom v Hedepy alebo máte otázku týkajúcu sa možnosti pracovať v Hedepy ako terapeut? Vyplňte registračný formulár tu alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese kandidati@hedepy.sk.

Chceli by ste ako zamestnávateľ ponúknuť svojim zamestnancom podporu duševného zdravia? Viac informácií nájdete tu.

Premýšľate o terapii?

Určite stojí za to to vyskúšať
Aby terapia fungovala, pomôžeme vám nájsť najlepšieho terapeuta
Pomocou krátkeho testu vám môžeme pomôcť nájsť niekoho, kto vás vypočuje do 5 minút
Starostlivo vyberáme našich terapeutov
Starostlivo vyberáme našich terapeutov
Pred vstupom terapeutov do našej komunity prechádzajú zdĺhavým výberovým procesom, majú overené vzdelanie a výcvik
Pomôžeme vám nájsť najlepšieho terapeuta
Pomôžeme vám nájsť najlepšieho terapeuta
Krátkym testom vám ukážeme troch najvhodnejších terapeutov podľa vašich požiadaviek
Terapiu doplníme o video lekcie
Terapiu doplníme o video lekcie
Pre predplatiteľov ponúkame 60 online video lekcií o duševnom zdraví ktoré si môžete kedykoľvek pozrieť
Spustiť test
Hedepy
Prihláste sa na odber Hedepy noviniek
Tipy, zľavy, novinky
Prihlásením sa na odber súhlasíte s našimi zásadami spracovania osobných údajov
Footer

VisaMastercardGoogle PayApple PayPayPalKlarna