Prečo sú závislosti nebezpečné?

Podpora kvalifikovaného odborníka na ľudskú dušu je jedným z najdôležitejších a najúčinnejších nástrojov pomoci ľuďom so závislosťou od návykových látok alebo procesov (hazardné hry, stávkovanie…). Účinné môžu byť sedenia s odborníkom na ľudsku dušu, ktoré môžu byť zamerané na rôzne oblasti podľa toho, čo klient aktuálne potrebuje

Čo je závislosť a ako vzniká?

Podstatou závislosti je strata kontroly nad užívaním látky alebo správaním. Prebieha na fyziologickej úrovni, na úrovni myslenia a následne na úrovni správania. Sprevádza ju nekontrolovateľná túžba, abstinencia a neschopnosť zastaviť a ukončiť návykové správanie. Príčiny závislosti sú veľmi zložité. Najčastejšie ide o komplexnú kombináciu fyziologických (či už vrodených alebo získaných), psychologických a sociokultúrnych faktorov.

 

Na čom všetkom sú založené závislosti?

Syndróm závislosti môže byť prítomný pre konkrétnu látku (napr. alkohol), skupinu látok (napr. opioidy) alebo širšie spektrum látok. Najčastejšie sa vyskytujú závislosti od alkoholu, tabaku, nelegálnych drog (marihuana, pervitín, heroín…) a liekov (sedatíva, hypnotiká, opioidné analgetiká). Závislosť od hazardných hier sa skôr považuje za návykovú a impulzívnu poruchu, avšak prax liečby týchto porúch je spoločná alebo veľmi podobná objektovo špecifikovanej závislosti. Neurobiologický výskum čoraz viac dokazuje, že psychoaktívne látky aj hry podobne stimulujú neurobiologické systémy a dopamínový systém odmeňovania, ktorému sa pripisuje hlavná úloha pri vzniku a udržiavaní závislosti.

Ako zistím, či som závislá/závislý? Aké sú príznaky závislosti?

Medzi hlavné príznaky závislosti patrí túžba, neodolateľné nutkanie užívať látku alebo vykonávať činnosť, ktorá nám prináša príjemný stav. Je to tiež abstinenčný stav, ktorý spôsobuje nepríjemné chvíle, keď nám látka nie je dostupná. Ťažkosti sa vyskytujú pri sebakontrole, keď nedokážeme kontrolovať množstvo užívanej látky alebo začiatok a koniec užívania či hrania. Tolerancia sa zvyšuje, musíme užívať čoraz viac látky, aby sme dosiahli požadovaný stav. Postupne zanedbávame povinnosti, radosti alebo iné záujmy v prospech užívania návykových látok alebo hry. Nakoniec zistíme, že látku užívame alebo hráme, hoci existujú jasné dôkazy o škodlivosti, ktorých sme si vedomí alebo ktoré nám oznamuje naše okolie.

závislost, příznaky závislosti

Ako sa zbaviť závislosti?

Ak má človek záujem zbaviť sa závislosti, motivácia je nevyhnutná. Je potrebné uvedomiť si negatívne účinky závislosti a výhody abstinencie. Ak sa chceme zbaviť závislosti, zmena je nevyhnutná. Zmena nie je len o tom, že prestanete užívať návykovú látku alebo prestanete hrať hazardné hry. Abstinencia je nevyhnutnou podmienkou, ale sama o sebe nestačí a nezaručuje životnú spokojnosť. Je dôležité urobiť zmeny aj v iných oblastiach života. V tejto súvislosti je niekedy potrebné vyhľadať odborníkov, ktorí môžu pomôcť, či už je to psychiater, lekár pre liečbu závislostí, adiktológ, terapeut, sociálny pracovník alebo iní.

terapeuti

Odporúčime Vám troch terapeutov, ktorí sa zaoberajú aj nadmerným užívaním

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.