Vzťahy

Vzťahy boli, sú a budú dôležitou súčasťou nášho života. Kvalitné vzťahy majú priaznivý vplyv na naše zdravie, posilňujú našu imunitu a znižujú negatívne účinky stresu. Jednoducho povedané, majú obrovský podiel na našej životnej spokojnosti. Preto je dôležité, aby sme sa vedeli postarať o svoje vzťahy a rozpoznali, kedy už nie sme schopní zvládnuť problémy v nich sami.

Ako v dnešnej dobe randiť a nadviazať vzťah?

Každý by sa najradšej stretol prirodzene. Keď však opustíme školské prostredie a usadíme sa v zamestnaní, naše možnosti prirodzeného zoznámenia sa zmenšujú. Naopak, online zoznamovanie je dnes bežnou a pre mladšie generácie prirodzenou alternatívou. Nielenže sa môžete zoznámiť s ľuďmi, ktorých by ste v offline svete stretli len ťažko, ale môžete tiež objaviť nové miesta a v neposlednom rade sa zlepšiť v zoznamovaní. Dôležité je mať otvorenú myseľ, nespoliehať sa príliš na prvý dojem a dať potenciálnym partnerom šancu. Aj pri prirodzenom randení trvá istý čas, kým sa city rozhoria. Zo svojej strany sa snažte pôsobiť prirodzene, optimisticky a jasne vyjadriť očakávania, ktoré od randenia máte.

 

Čo ak je zďaleka? Ako si udržať vzťah na diaľku?

Vzťahy na diaľku sú vďaka technológiám a globalizácii oveľa jednoduchšie a udržateľnejšie ako kedykoľvek predtým, ale zároveň prinášajú mnohé problémy. Vo vzťahu na diaľku je dôležité oznámiť si svoje potreby a spoločne nájsť spôsob, ako (a ako často) bude prebiehať komunikácia a interakcia medzi partnermi. Je vhodné vopred naplánovať, kedy a kde môžu partneri tráviť spoločný čas a kedy budú závislí od online technológií. Je tiež veľmi dôležité hovoriť o budúcnosti spoločne a vytvoriť spoločnú víziu, ideálne s časovým rámcom. To pomáha obom partnerom prekonávať prekážky a bojovať za vzťah, aj keď sú unavení z toho, že si neustále chýbajú, a smerujú k spolužitiu.

Ako sa vyrovnať s neverou? Je možné odpustiť neveru vo vzťahu?

Nevera je často signálom, že vo vzťahu niečo nefunguje. Namiesto toho, aby sme riešili, kto je vinník a kto obeť, je užitočné pracovať s oboma partnermi a so samotným vzťahom. Ako sa to stalo? Ako sa cítime v našom vzťahu? Čo zažívame? Čo v nás vyvolala nevera? Párová terapia ponúka bezpečný priestor, kde môžu obaja partneri hovoriť o svojich potrebách, bolestiach a emóciách, ktoré sprevádzajú ich vzťah, a hľadať odpovede na tieto otázky. Pri vedomej snahe o zlepšenie vzťahu možno zraňujúcu a ohrozujúcu neveru považovať za prejav toho, že vzťah potrebuje nápravu, a môže byť cenným podnetom na nápravu a obnovenie partnerskej intimity a spokojnosti.

vztahy nevěra

Máme vzťahové problémy. Ako si udržíme náš vzťah?

Skôr či neskôr sa každý vzťah (bez ohľadu na jeho formu) stretne s problémami vo vzťahu. Vyplývajú z rozdielnosti a jedinečnosti partnerov a z ich odlišných predstáv, očakávaní, potrieb a možností v partnerstve. Najčastejšími problémami vo vzťahu sú rozdielne potreby v oblasti sexu, financií, voľného času atď. Akceptovať, že problémy vo vzťahu môžu byť jeho súčasťou, a brať ich ako príležitosť na rozvoj partnerskej spokojnosti je prvým krokom k udržaniu zdravého a funkčného vzťahu.

Ako viete, že je lepšie sa rozísť? Ako ukončiť vzťah?

Je prirodzené, že sa vo vzťahu stretávame s problémami, ktoré nás trápia, ale to neznamená, že by sme sa mali hneď rozísť. Napriek tomu môžu existovať prekážky, pri ktorých môže byť rozchod správnou voľbou. Jasným dôvodom rozchodu môže byť prítomnosť násilia (fyzického alebo psychického) alebo závislosti, či už jedného alebo oboch partnerov. V iných situáciách to závisí od osobnej skúsenosti s danou situáciou. Vo všeobecnosti však platí, že ak vás vzťah dlhodobo nenapĺňa, spôsobuje vám psychické alebo zdravotné problémy a celkovo si myslíte, že by vám bolo lepšie bez vzťahu, je dobré zvážiť jeho ukončenie.

ukončit vztah, rozejít se