Ako získať motiváciu?

Dialóg s kvalifikovaným odborníkom zvyčajne rieši vážnejšie problémy s motiváciou a je užitočná v situáciách, keď strata motivácie výrazne ovplyvňuje fungovanie v práci, doma alebo pri štúdiu. Pomáha odhaliť naše vnútorné motivácie, pochopiť, čo nás skutočne motivuje a či je to stále aktuálne. Zistíme, či to, čo chceme robiť, naozaj chceme, alebo to robíme „kvôli“ niekomu alebo niečomu, napríklad aby sme si kompenzovali nízke sebavedomie alebo sa zapáčili rodičom. Kvalifikovaný odborník nám tiež pomôže obnoviť naše vnútorné zdroje v náročných situáciách, a tak ich lepšie zvládnuť.

Čo je motivácia?

Motivácia je zložitý psychologický proces, ktorý podporuje alebo podkopáva naše konanie vo vzťahu k cieľu. Motivácia sa delí na vnútornú, ktorá vychádza z našich vlastných potrieb (napr. rozvoj, poznanie, sebarealizácia), a vonkajšiu, ktorá prichádza zvonka. Motivácia môže byť pozitívna (získať odmenu) alebo negatívna (vyhnúť sa niečomu nepríjemnému).

 

Ako podporiť motiváciu k učeniu?

Je dôležité uvedomiť si cieľ a pripomenúť si, prečo sa učíte. Môžete si predstaviť, aké to bude, keď skončíte školu, alebo ak viete, čo sa učíte, dodá vám to energiu. Dôležité je tiež stanoviť si čiastkové, dosiahnuteľné ciele a naplánovať si malú odmenu (káva, prechádzka…), keď ich dosiahnete. Niektorým môže pomôcť aj stanovenie pravidelného času na učenie a jeho zapísanie do kalendára.

 

Ako získať motiváciu na prácu?

Najprv sa zamyslite nad svojou prácou. Stále vás to baví? Dáva vám to zmysel? Učíte sa niečo nové? Dostávate za to primeranú odmenu? Cítite sa pri tom dobre? Zvládnete to v primeranom čase? Odpočívate dostatočne? Skúste zmeniť alebo upraviť to, čo vám nevyhovuje. Ak to nedokážete, pravdepodobne je čas zmeniť prácu. Je užitočné poradiť sa o svojej situácii s odborníkom.

Ako podporiť motiváciu na prácu a učenie?

Keď strácame motiváciu pracovať alebo sa učiť, nechce sa nám pokračovať, úlohy sa nám zdajú ťažké, cítime sa unavení, môžeme uniknúť k prokrastinácii. Potom je užitočné uvedomiť si, prečo danú vec robíme, aký je jej účel alebo zmysel. Niektorá práca môže byť nudná, ale je potrebná na dokončenie väčšieho projektu, rovnako ako je náročná skúška potrebná na dokončenie štúdia. Môžete si predstaviť, aké to bude, keď to dokončíte, keď budete v niečom zbehlí, vžiť sa do pocitu, ktorý budete mať, keď to dokončíte. Je tiež dobré rozdeliť si prácu alebo štúdium na menšie celky a po ich dokončení sa odmeniť, napríklad prechádzkou alebo kávou. Je dôležité naplánovať si odpočinok a prestávky. Pri dlhodobejších problémoch s pracovnou motiváciou je užitočné zamyslieť sa aj nad samotnou prácou. Baví vás to aspoň trochu? Dáva vám to zmysel? Učíte sa niečo nové? Dostávate za to primeranú odmenu? Cítite sa pri tom dobre? Zvládnete to v primeranom čase? Odpočívate dostatočne?  Pokúste sa zmeniť to, čo vám nevyhovuje, napríklad prediskutujte možnosť zmeny práce, náročnejších úloh alebo úpravy pracovného času. Ak to nepomôže, zvážte zmenu zamestnania. Podobné otázky môžete klásť aj v súvislosti so štúdiom; mnohí ľudia začnú študovať nejaký predmet, možno na podnet rodičov, a postupne zistia, že ich to naozaj nebaví alebo sa na to nehodia. Je užitočné využiť pomoc odborníka, ktorý vám položí správne otázky.

motivace

Ako nájsť motiváciu?

Najmä pri dlhodobejších projektoch a úlohách často strácame motiváciu, pretože vynakladáme veľké úsilie, zatiaľ čo náš cieľ je v nedohľadne. Rozdeľte si svoj projekt, či už ide o cvičenie, chudnutie alebo maratón, na menšie, ľahšie dosiahnuteľné celky a pravidelne sa im venujte. Pripomeňte si, prečo to robíte, aký je váš cieľ. Položte si tiež otázku, prečo je pre vás osobne tento cieľ práve teraz dôležitý a či je to naozaj váš cieľ.

 

Ako naštartovať motiváciu k životu?

Strata životnej motivácie je často spôsobená významnou životnou stratou, napríklad partnera, dieťaťa, práce alebo zdravia. Niečo, čo zmení náš každodenný život. V prvom rade sa treba s touto stratou vyrovnať alebo ju „oplakať“. Tu je veľmi užitočná pomoc od kvalifikovaného odborníka, ktorá nám pomôže prijať stratu. Môže tiež liečiť pocity viny, ktoré sa v týchto situáciách môžu objaviť. Vtedy je užitočné hľadať iné zdroje motivácie a životnej energie, niekedy dokonca nový životný cieľ. Strata životnej motivácie môže tiež súvisieť s depresiou; v závažnejších prípadoch je užitočné užívanie antidepresív.

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na motiváciu

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.