Ako prijať smútok do svojho života a pochopiť jeho význam?

Aby sme mohli prežívať radosť, musíme poznať smútok. Je to princíp sveta, do ktorého sa naše telo narodilo a kam patria naše emócie a zážitky. Keď je smútku dosť, obohacuje náš duševný život a prináša nám informácie, bez ktorých by naša osobnosť a jej rozvoj inak stagnovali. Ako sa však vyrovnať so smútkom, ktorý sa stáva utrpením a zdanlivo nemá začiatok ani koniec?

Čo je to vlastne smútok?

Smútok patrí k základnej výbave nášho citového života. Niekedy môže prísť bez zjavnej príčiny, inokedy je prudkou reakciou na konkrétne situácie. Pôsobí na úrovni tela (stres, ktorý spôsobuje smútok, spôsobuje zmeny na úrovni mozgu) aj duše (smútok je prežívaný ako nepríjemný stav utrpenia).

 

Aké situácie najčastejšie sprevádzajú smútok?

Smútok je naša reakcia na stratu – strata milovanej osoby, smútok po rozchode s partnerom, to sú skutočné straty. Na úrovni našej mysle, ktorá má dar predstavivosti, však môžeme pociťovať aj smútok nad imaginárnymi (predstavovanými) stratami – stratou príležitostí, stratou slobody, stratou istoty (finančnej alebo citovej – napríklad smútok za rodičmi). Tieto straty úzko súvisia s prostredím našej doby a sú výzvou pre každého z nás.

 

Aký je význam smútku?

Smútok prichádza vtedy, keď sa naša myseľ rozhodne, že už nemáme dôvod bojovať a nemáme možnosť ovplyvniť alebo zvrátiť situáciu, v ktorej sa nachádzame. Cieľom smútku je spomaliť telo po predchádzajúcom strese. To vytvára priestor, v ktorom môžeme spracovať to, čo sa stalo, a zároveň si zahojiť rany a pomaly sa vrátiť do normálneho života.

Ako prekonať smútok, ak ho už prežívame?

Smútok si vyžaduje svoj čas. Hlas našej doby nás však často nabáda, aby sme sa čo najrýchlejšie zbavili smútku alebo iných nepríjemností. Prvým odporúčaním je byť k sebe trpezlivý. Pri ventilácii smútku vám však môže pomôcť dialóg s kvalifikovaným odborníkom, ktorý vám môže pomôcť lepšie zvládať podobné chvíle.

smutek jak ho zvládat

Čo robiť, ak smútok trvá príliš dlho?

Ukazuje sa, že dôležitým aspektom smútku je to, že po čase vyprchá, skončí sa. Ak si do života prenášate staré smútky alebo váš vnútorný smútok neodchádza, pravdepodobne je to na úkor kvality vášho života a dokonca aj vášho zdravia (dlhodobý smútok môže mať za následok zvýšený zápal v tele). Rozhovor s kvalifikovaným odborníkom môže byť dobrým odrazovým mostíkom na spracovanie tém, ktorým sa vaša myseľ možno vyhýba, ak sú pre ňu príliš ohrozujúce.

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na smútok

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.