Work-life balance a jeho dôležitosť

Rozhovor s kvalifikovaným odborníkom nám môže pomôcť pochopiť, čo je pre nás skutočne dôležité. Podľa toho môžeme prispôsobiť svoje pracovné, osobné a rodinné zaťaženie, aby sme dosiahli prijateľnú rovnováhu.

Čo je work-life balance?

Jednoducho povedané – ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Nedá sa to však oddeliť; práca alebo štúdium sú súčasťou života a ich význam sa v rôznych fázach života mení. O harmónii je vhodnejšie uvažovať ako o príspevku k celkovej životnej spokojnosti. Mnohí ľudia dlhodobo uprednostňujú prácu pred osobným životom a voľným časom, čo môže viesť k mnohým osobným problémom a syndrómu vyhorenia.

 

Ako zlepšiť work-life balance?

Kľúčom k úspechu je úprimne si odpovedať na otázku, aké sú naše súčasné životné priority. A venovať sa im, nesnažiť sa robiť všetko a byť vo všetkom dokonalý. Nemôžete byť zároveň manažérkou a matkou na plný úväzok. Dôležité je nájsť si čas na odpočinok, spánok a starostlivosť o seba, nielen o ostatných. A ak máte pocit, že „musíte“ veľa pracovať, hľadajte, odkiaľ tento pocit pochádza a čo to znamená, že musíte. Techniky riadenia času môžu tiež pomôcť zosúladiť pracovný a rodinný život.

Aké sú základné postupy time managementu?

Motivácia je nevyhnutná, bez nej sa zmeny v riadení času robia ťažko. Na začiatku musíme pochopiť, čo robíme, prečo to robíme a koľko času nám to zaberie. Potom sa zamyslite nad tým, čo je možné obmedziť alebo delegovať. Zmapujte si, čo sú naši požierači času a ako ich môžeme odstrániť. Ďalej musíme naplánovať, kedy a čo budeme robiť. Ak je to možné, je potrebné dodržať to, čo sme naplánovali. Pomáhajú pri tom techniky koncentrácie. Je tiež dôležité vyhradiť si čas na odpočinok a zastavenie. Žiadna technika riadenia času nie je samospasiteľná; musíme nájsť to, čo nám najlepšie vyhovuje.

work-life balance

Ako sa prejavuje workoholizmus?

Workoholik uprednostňuje prácu pred všetkým ostatným, len práca mu dáva pocit zmyslu a užitočnosti. Podáva vysoký výkon a často ho vyžaduje aj od ostatných. Workoholik nemá žiadne koníčky a obmedzuje čas strávený s rodinou alebo priateľmi. Keď nepracuje, môže mať pocit viny. Workoholik zvyčajne tvrdo pracuje, aby kompenzoval nejaký vnútorný problém, nedostatok vzťahov, nedostatok sebaúcty atď. Workoholizmus často vedie k syndrómu vyhorenia.

 

Ako sa lieči workoholizmus?

Kľúčom k úspechu je motivácia, workoholik si musí uvedomovať svoju závislosť a chcieť s ňou niečo robiť. Je potrebné obmedziť pracovné aktivity, posilniť sociálne vzťahy a nájsť si nové alebo obnoviť koníčky. K zlepšeniu môžu prispieť aj relaxačné techniky a celkovo zdravý životný štýl. Je to dlhodobý proces a je v poriadku, že na to nie ste sami.

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na work-life balance

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.