Ako môže psychologická konzultácia pomôcť pri závislostiach?

Psychologická konzultácia je jedným z najdôležitejších a najúčinnejších nástrojov pomoci ľuďom so závislosťou od návykových látok alebo procesov (hazardné hry, stávkovanie…). Účinné sú tak konzultácie zamerané na zmenu osobnosti a vzťahov, na podporu osobnostného rastu a dozrievania (psychoanalýza, psychodynamická a interpersonálna psychologická konzultácia, existenciálna a humanistická psychologická konzultácia), ako aj konzultácie zamerané na zmenu (symptómového) správania – sem patria behaviorálne a kognitívno-behaviorálne terapie, ale aj systemické, štrukturálne a komunikačné terapie, známe najmä z oblasti práce s rodinami.

Čo je závislosť a ako vzniká?

Podstatou závislosti je strata kontroly nad užívaním látky alebo správaním. Prebieha na fyziologickej úrovni, na úrovni myslenia a následne na úrovni správania. Sprevádza ju nekontrolovateľná túžba, abstinencia a neschopnosť zastaviť a ukončiť návykové správanie. Príčiny závislosti sú veľmi zložité. Najčastejšie ide o komplexnú kombináciu fyziologických (či už vrodených alebo získaných), psychologických a sociokultúrnych faktorov.

 

Na čom všetkom sú založené závislosti?

Syndróm závislosti môže byť prítomný pre konkrétnu látku (napr. alkohol), skupinu látok (napr. opioidy) alebo širšie spektrum látok. Najčastejšie sa vyskytujú závislosti od alkoholu, tabaku, nelegálnych drog (marihuana, pervitín, heroín…) a liekov (sedatíva, hypnotiká, opioidné analgetiká). Závislosť od hazardných hier sa skôr považuje za návykovú a impulzívnu poruchu, avšak prax liečby týchto porúch je spoločná alebo veľmi podobná objektovo špecifikovanej závislosti. Neurobiologický výskum čoraz viac dokazuje, že psychoaktívne látky aj hry podobne stimulujú neurobiologické systémy a dopamínový systém odmeňovania, ktorému sa pripisuje hlavná úloha pri vzniku a udržiavaní závislosti.

Ako zistím, či som závislá/ý? Aké sú príznaky závislosti?

Medzi hlavné príznaky závislosti patrí túžba, neodolateľné nutkanie užívať látku alebo vykonávať činnosť, ktorá nám prináša príjemný stav. Je to tiež abstinenčný stav, ktorý spôsobuje nepríjemné chvíle, keď nám látka nie je dostupná. Ťažkosti sa vyskytujú pri sebakontrole, keď nedokážeme kontrolovať množstvo užívanej látky alebo začiatok a koniec užívania či hrania. Tolerancia sa zvyšuje, musíme užívať čoraz viac látky, aby sme dosiahli požadovaný stav. Postupne zanedbávame povinnosti, radosti alebo iné záujmy v prospech užívania návykových látok alebo hry. Nakoniec zistíme, že látku užívame alebo hráme, hoci existujú jasné dôkazy o škodlivosti, ktorých sme si vedomí alebo ktoré nám oznamuje naše okolie.

hedepy-petr-3-w

Ako sa zbaviť závislosti?

Ak má človek záujem zbaviť sa závislosti, motivácia je nevyhnutná. Je potrebné uvedomiť si negatívne účinky závislosti a výhody abstinencie. Ak sa chceme zbaviť závislosti, zmena je nevyhnutná. Zmena nie je len o tom, že prestanete užívať návykovú látku alebo prestanete hrať hazardné hry. Abstinencia je nevyhnutnou podmienkou, ale sama o sebe nestačí a nezaručuje životnú spokojnosť. Je dôležité urobiť zmeny aj v iných oblastiach života. V tejto súvislosti je niekedy potrebné vyhľadať odborníkov, ktorí môžu pomôcť, či už je to psychiater, lekár pre liečbu závislostí, adiktológ, terapeut, sociálny pracovník alebo iní.

 

Ako pomáha psychologická konzultácia pri závislosti?

Psychologická konzultácia je odborná a kvalifikovaná činnosť, ktorá zahŕňa ovplyvňovanie duševného stavu a pomáha dosiahnuť zmeny potrebné na rozvoj duševného potenciálu. Špecifické zameranie zodpovedá cieľom psychologickej konzultácie, ktoré možno v súvislosti so závislosťami definovať napríklad ako úplné uzdravenie, zmiernenie symptómov alebo zníženie ich frekvencie, modifikáciu správania a zlepšenie psychosociálnej adaptácie, podporu rastu a dozrievania a v širšom zmysle ako prínos pre človeka pri zvládaní, prekonávaní a riešení životných problémov a kríz.

Skutočný príbeh klienta a toho, ako mu terapia pomohla:

„S bratom nás spája okrem podnikania aj úplne katastrofálne detstvo. Bol to on, kto ma priviedol k online terapii. Povedal, že to pomáha. Ale v každom prípade som to bol ja, koho minulosť ovplyvnila oveľa viac. Aby som tomu všetkému unikol, presťahoval som sa na druhý koniec sveta, málokedy som zaspal triezvy a prakticky nikdy som nebol sám; sex bol mojou posadnutosťou. Vedel som, že je to neúnosné, ale nemohol som prestať. Terapia sa pre mňa na dlhý čas stala jediným pevným bodom v chaose, ktorý som nazývala život. Čo dlhujem svojmu terapeutovi? Za to, že je so mnou, keď som čelil svojej minulosti. Už nechcem utekať, chcem konečne žiť.“

Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať
Mgr. Noémi Tóthová (300+ h. praxe)
stres vzťahy Psychosomatika životné zmeny
Frekventant terapeutického výcviku
„“Každou chybou sme bližšie k cieľu.““
27 € / sedenie
Miroslav Vanka (1000+ h. praxe)
úzkosť sebavedomie syndróm vyhorenia Psychosomatika
Frekventant terapeutického výcviku
„V každém z nás je někdo jiný, koho neznáme. – C.G.Jung“
35 € / sedenie
Mgr. Viliam Kuruc MBA (300+ h. praxe)
trauma depresia vzťahy životné zmeny
Frekventant terapeutického výcviku
„Pomáhám klientům orientovat se v jejich životní situaci a zvládat to, čím prochází. Poskytuji podporu tam, kde nezabírají snadná řešení.“
35 € / sedenie