Ako môže psychologická konzultácia pomôcť pri zneužívaní a násilí?

Čo spája týranie, domáce násilie a zneužívanie? Všetky tieto pojmy sú trestnými činmi. Odohrávajú sa vo vzťahoch, ktoré sú vo svojej podstate narušené, a zvyčajne nejde o ojedinelé činy, ale trvajú dlhší čas. Keďže sa takéto násilie pácha väčšinou za zatvorenými dverami, nie sú svedkovia a často ani presvedčivé dôkazy. Ako teda prelomiť začarovaný kruh strachu a bolesti?

Čo je domáce násilie?

Hlavným znakom domáceho násilia je, že sa odohráva medzi členmi spoločnej domácnosti, či už ide o partnerov, deti alebo seniorov. Najčastejšie sú ohrozené ženy. Uvádza sa, že viac ako tretina žien zažila vo svojom živote nejakú formu domáceho násilia. Medzi ďalšie ohrozené skupiny patria starší ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, deti a značné percento domáceho násilia je páchané na mužoch. Domáce násilie môže mať rôzne podoby. Môže sa stať, že ohrozená osoba si dlho neuvedomuje, že správanie jej partnera alebo blízkej osoby pomaly prekračuje jej práva. Vo všeobecnosti sem patrí fyzické násilie (bitie, kopanie, ťahanie za vlasy), psychické násilie (ponižovanie, ignorovanie), verbálne násilie (nadávky, urážky), ekonomické násilie (ničenie osobných vecí, peniaze len na prídel), sociálne násilie (znemožňovanie kontaktu s vonkajším svetom, domáce väzenie) a sexuálne násilie (nútenie k sexu, znásilnenie).

 

Ako sa prejavuje psychicky týrané dieťa?

Psychické násilie na deťoch je najťažšie rozpoznateľné, pretože nie je zjavné na prvý pohľad. Zvyčajne ho však sprevádzajú aj iné formy zneužívania. Psychické násilie na deťoch spočíva v uplatňovaní nadradenosti a moci, ktorú má násilník nad dieťaťom a ktorú sa nebojí uplatňovať. To môže zahŕňať časté pokarhania, vysoké nároky na dieťa a neustále porovnávanie s inými deťmi. Môže to byť aj odmietanie pozornosti, ktoré vedie k ignorovaniu. Ďalšou formou psychického týrania je, keď je dieťa svedkom násilia voči inému členovi rodiny. Takéto deti sa potom môžu javiť uzavreté, vyhýbať sa sociálnemu kontaktu, byť nesústredené, nervózne a bojazlivé. Môže sa objaviť koktanie alebo tiky, v noci sa môžu pomočovať alebo sa sťažovať na časté bolesti žalúdka či hlavy.

Ako sa vysporiadať s domácim násilím?

Viete, že spôsob, akým sa k vám váš partner správa, je už dlho nesprávny. Nikto nič netuší, ale vy viete, že vám dochádza energia, a skôr ako vám energia úplne dôjde, musíte sa pokúsiť niečo zmeniť. Skôr ako dôjde k ďalšiemu násiliu, môžete sa obrátiť na jedno z intervenčných centier pre osoby ohrozené domácim násilím. Tieto centrá poskytujú sociálno-právnu podporu a psychologickú pomoc. Okrem praktických informácií, ktoré vám pomôžu zistiť vaše možnosti, vám odborníci pomôžu vypracovať „bezpečnostný plán“. S jeho pomocou môžete lepšie vyhodnotiť kritickú situáciu a uniknúť, aby ste ochránili seba a prípadne aj ostatných členov domácnosti.

Jaké jsou příznaky deprese

Aké môžu byť dôsledky domáceho násilia?

Na úrovni psychologického zážitku je bezprostredným dôsledkom násilia šok a dlhodobým dôsledkom trauma alebo posttraumatická stresová porucha. Často sa objavujú pochybnosti o vlastnej hodnote, ktorú násilná osoba systematicky znevažuje, a pocity viny a hanby.

 

Ako mi môže pomôcť psychologická konzultácia, ak som obeťou zneužívania alebo domáceho násilia?

Možno ste vo vzťahu, o ktorom si už dlho nerobíte ilúzie. Nie ste si istí, či svojho partnera viac milujete alebo nenávidíte, ale v každom prípade vás ovládne strach. Bojíte sa odísť. A vy máte pochybnosti. Zvládnete to vôbec? Zmätok a strach je niečo, s čím nemusíte byť sami. Cieľom psychologickej konzultácie je okrem porozumenia a podpory aktivovať vnútorné zdroje a sebauvedomenie. V tom spočíva odvaha a poznanie, že môžem žiť svoj život inak a šťastne. Partner manipulátor však zvyčajne veľmi dobre vycíti, kedy je potrebné vymeniť bič za cukor. Ospravedlneniami, sľubmi a vymyslenými plánmi na spoločnú budúcnosť sa nás snaží zblížiť. Je ťažké tomu neveriť, aj keď sa to už toľkokrát stalo. Terapeutický proces vám pomôže pochopiť, ako funguje dynamika vášho vzťahu. Možno ste už svoje detstvo strávili v tieni dominantného rodiča. Poznatky, ktoré vám terapeut pomôže získať, a súvislosti, ktoré dajú vašej situácii hlbší zmysel, potom pomôžu dať vašim budúcim vzťahom kvalitný základ.

 

Ako mi môže online psychologická konzultácia pomôcť pri domácom násilí?

Možno sa stretávate s tým, že vo vašej oblasti nie je odborník, ktorý by vám pomohol vo vašej situácii. Online psychologická konzultácia ponúka možnosť spojiť sa s odborníkom, ktorý má skúsenosti s témou domáceho násilia, odkiaľkoľvek online. Diskrétna povaha online psychologická konzultácia, ktorá si prirodzene nevyžaduje návštevu terapeutovej kancelárie, môže byť pre klientov dôležitá najmä počas niekoľkých prvých sedení. Online terapeut vám môže byť oporou vo všetkých fázach procesu. Či už bude prvým človekom, ktorému sa zveríte, alebo niekým, s kým budete prežívať následky svojho bývalého vzťahu.

Skutočný príbeh klienta a toho, ako mu terapia pomohla:

„Prvýkrát som navštívila terapeuta po tom, čo som opustila svojho dvanásť rokov fyzicky a psychicky násilníckeho manžela. Potrebovala som sa očistiť a hlavne sa zmieriť s tým, že som mu dovolila, aby sa ku mne takto správal. S terapeutom sme zistili, že to, čo ma držalo v manželstve, bolo moje presvedčenie, že si zaslúžim, aby sa ku mne manžel takto správal. Uvedomil som si, že som si to so sebou niesla od detstva. Preto som začala pracovať na odstránení tohto spôsobu myslenia a na svojom sebavedomí.“

Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať
Bc. Denisa Průchová (500+ h. praxe)
úzkosť sebavedomie trauma Poruchy príjmu potravy
Frekventant terapeutického výcviku
„“Abyste se někam dostali, musíte udělat první krok. Tím je rozhodnutí, že nezůstanete tam kde jste.““
27 € / sedenie
sebavedomie vzťahy leadership životné zmeny
Overený certifikovaný výcvik
„Život je krásný, když člověk žije z vlastního pramene. Nouze – mezní situace – nás vede k tázání, sebepoznání, autenticitě. Štěstí je, když v sobě máte hodně bytí (A. Hogenová).“
35 € / sedenie
depresia úzkosť trauma Hnev a agresivita
Frekventant terapeutického výcviku
„“Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo Vás trápi a nájsť cestu von. Bezpečie, rešpekt a úžitok.““
27 € / sedenie