Ako sa prejavuje trauma v našich životoch?

Duševné zranenie, ktoré narúša našu osobnú integritu a výrazne ovplyvňuje to, ako prežívame všetko nové. Hovorí sa, že každý z nás má traumu. V skutočnosti je to veľmi pravdepodobné riziko každodenného života. Naša ľudská reakcia naň je tiež veľmi prirodzená. Často sa však končí zamrznutím. Z nejakého dôvodu nepociťujeme vrodenú inštinktívnu reakciu, ktorá nám hovorí, aby sme utekali alebo bojovali. Opäť ide o dôležité informácie, ktoré traumatizovanej osobe pomáhajú prijať zmätok, v ktorom sa zo dňa na deň ocitla.

Čo je trauma?

Psychická trauma je ľudská skúsenosť, ktorá je subjektívne prežívaná ako veľmi silný a život ohrozujúci zážitok. Najčastejšie ju spôsobujú vonkajšie faktory, ako sú prírodné katastrofy, vojna, dopravná nehoda, invazívny chirurgický zákrok, ale aj zneužívanie alebo dlhodobé neuspokojovanie základných citových potrieb, najmä v detstve. Trauma teda môže byť jednorazová alebo dlhodobá, môže byť akútna alebo môže mať podobu posttraumatickej stresovej poruchy.

 

Čo je posttraumatická stresová porucha?

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je oneskorená reakcia na traumatickú udalosť, ktorú sa nepodarilo spracovať a ktorá sa človeku vracia v pôvodnej surovej podobe (tzv. flashbacky). Sú to vkrádajúce sa myšlienky a spomienky na traumu. Zároveň má človek tendenciu vyhýbať sa všetkému, čo nejakým spôsobom súvisí s traumatickou udalosťou. Niektoré z prejavov, ktoré sa môžu vyskytnúť, zahŕňajú zhoršenú koncentráciu a schopnosť myslenia v dôsledku zvýšeného nabudenia organizmu.

Ako zistím, či mám posttraumatickú stresovú poruchu?

Hoci sa môže zdať, že za PTSP stoja len zjavné katastrofy, ako sú záplavy alebo hromadné nešťastia, traumy často zahŕňajú udalosti, ktoré sa javia oveľa nenápadnejšie a ktoré by ktokoľvek iný mohol vnímať ako podstatne menej ohrozujúce. Často im ani nevenujeme pozornosť, hoci majú na náš život veľký vplyv. Traumatizujúci pôrod môže byť napríklad taký, pri ktorom sa žena rozhodne nemať ďalšie dieťa, hoci doteraz možno snívala o veľkej rodine. Rovnako to môže byť partnerova nevera, ktorá otrasie našou dôverou, a my potom úplne zmeníme spôsob, akým fungujeme v našich vzťahoch, ak vôbec nejaké máme.

Testy na posttraumatickú stresovú poruchu sú dostupné online v rôznych variantoch. Výsledky sú však vždy orientačné. Spoľahlivé vyšetrenie poskytuje psychiater a klinický psychológ, ktorý často vylúči alebo potvrdí prítomnosť iných duševných ochorení.

trauma, ptsd, traumatická událost

Ako sa lieči posttraumatická stresová porucha?

Niekedy stačí rozhovor s terapeutom či iným kvalifikovaným odborníkom. Niekedy je naopak nutné vyhľadať psychologickú konzultáciu a iné postupy riešenia. Vďaka pokroku v neurovede vieme o traume o niečo viac, najmä môžeme mapovať zmeny na úrovni centrálneho nervového systému. Tieto poznatky sa využívajú napríklad pri metóde EMDR (spracovanie očných pohybov a desenzibilizácia). Základom modernej pomoci od kvalifikovaných odborníkov je potom podpora schopnosti človeka liečiť sa sám. Vzniká na pozadí dôverného vzťahu medzi klientom a odborníkom. Iba v takomto bezpečnom priestore sa môže trauma postupne spracovať.

 

Ako sa vyrovnať s traumou z detstva?

Možno o tom viete, možno to len tušíte. Trauma z detstva, rovnako ako trauma dospelých, môže mať nespočetné množstvo podôb, od dlhodobého zneužívania až po smrť v rodine alebo nedostatok starostlivosti. V každom veku sa dieťa vyrovnáva s traumou inak, v závislosti od úrovne svojho vývoja. Viditeľne však ovplyvňuje ich správanie a zvyšuje ich riziko v budúcnosti, napríklad zneužívaním návykových látok alebo zdravotnými problémami. Práve telo je často nositeľom tráum, ktoré si nesieme z detstva až do dospelosti. Ukrýva nevyjadrenú energiu, ktorou ako ľudia reagujeme na traumatické zážitky. Potom sa k takejto skúsenosti musíme vrátiť, aby sme ju dodatočne uzavreli. Nápomocné môžu byť techniky zamerané na telo, ako je relaxácia alebo dýchanie. Zdieľanie s milovanou osobou môže byť tiež spôsobom, ako nájsť úľavu. Spoľahlivú pomoc a bezpečné vedenie vám môže poskytnúť odborník.

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na traumu

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.