Leadership a management

Zlepšenie líderstva je často doménou koučovania. Pomoc od kvalifikovaného odborníka vám môže pomôcť pochopiť vnútorné konflikty alebo obavy, ktoré vám bránia byť lepším lídrom. Okrem toho zvyčajne vedie k lepšiemu vnímaniu vlastných pocitov a väčšej autenticite. Môže pomôcť zlepšiť počúvanie a empatiu voči druhým. To všetko je pre moderné vedenie nevyhnutné.

Čo je to leadership?

Leadership (vodcovstvo) je nenásilný štýl vedenia ľudí. Vodca stanovuje víziu alebo ciele a ostatní ho prirodzene nasledujú. Zatiaľ čo líder vedie pomocou vízie a podporuje vnútornú motiváciu tímu, manažér sa viac orientuje na plánovanie, organizovanie pracovných úloh a dosahovanie zisku. Manažérske zručnosti sa dajú naučiť, pre lídra je dôležitá aj osobnostná zrelosť. Manažér sa môže stať lídrom.

 

Ako správne viesť ľudí?

Vedúci a dobrý manažér stanovuje ciele, počúva ľudí a podporuje ich vnútornú motiváciu. Starajú sa o rast a rozvoj členov tímu, vyberajú schopných ľudí do tímu a neboja sa ich prerastenia. Zameriavajú sa na pozitívne výsledky, hľadajú spôsoby a riešenia náročných situácií, nie vinníkov. Poskytujú spätnú väzbu a zároveň sú k nej otvorení. Dobrí lídri sú autentickí a čitateľní aj pre ostatných. Okrem toho všetkého musí líder rozumieť aj sám sebe, poznať svoje silné stránky, ako aj slabé stránky a problémové oblasti.

Ako motivovať zamestnancov?

Najmä v prípade nepracovných profesií je nevyhnutné podporovať vnútornú motiváciu zamestnancov. Stanoviť ciele a nechať ich pracovať podľa ich najlepších schopností, podporovať ich v učení, zapájať ich do diania a spolurozhodovania. Spolu s úlohami odovzdávajte aj zodpovednosť. Oceňujte prácu ľudí a namiesto negatívnej kritiky im poskytnite spravodlivú a na rozvoj orientovanú spätnú väzbu.

leadership, motivace zaměstnanců

Ako poskytnúť spätnú väzbu?

Účinná spätná väzba je orientovaná na budúcnosť a ukazuje možnosti ďalšieho rozvoja a je poskytovaná individuálne a včas. Na začiatku je dobré požiadať zamestnanca o zhodnotenie jeho práce a venovať mu dostatok priestoru a pozornosti. Konštruktívna spätná väzba konkrétne opisuje pozorovateľné správanie alebo výsledky práce a ich dôsledky, a to pozitívne aj negatívne. Vedúci pracovníci sa niekedy obávajú poskytovať spätnú väzbu, pretože sa obávajú odporu alebo konfliktu, ale ak dodržia základné pravidlá a prejavia skutočný záujem o druhého, výsledkom môže byť zmysluplný dialóg, ktorý podporuje rozvoj zamestnanca. Schopnosť oddeliť fakty od vlastných pocitov a schopnosť opísať oboje výrazne uľahčuje poskytovanie spätnej väzby.

 

Ako ovplyvniť manažérsky štýl?

Každý manažér má svoj vlastný štýl práce s ľuďmi, či je autoritatívny alebo demokratický, či ľuďom dôveruje alebo ich neustále kontroluje. Štýl je ovplyvnený výchovou, osobnosťou a kultúrou. Mnohí manažéri používajú, často nevedome, rovnaký štýl ako ich nadriadený. Terapia môže odhaliť, ako sa človek ako manažér skutočne cíti, či sa správa v rozpore so svojím nastavením. Zároveň sa podporuje autenticita, ktorá je pre manažéra dôležitá a zvyšuje jeho dôveryhodnosť.

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na leadership

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.