Ako môže terapeut pomôcť s leadershipom?

Zlepšenie líderstva je často doménou koučovania. Psychologická konzultácia vám môže pomôcť pochopiť vnútorné konflikty alebo obavy, ktoré vám bránia byť lepším lídrom. Okrem toho zvyčajne vedie k lepšiemu vnímaniu vlastných pocitov a väčšej autenticite. Môže pomôcť zlepšiť počúvanie a empatiu voči druhým. To všetko je pre moderné vedenie nevyhnutné.

Čo je to leadership?

Leadership (vodcovstvo) je nenásilný štýl vedenia ľudí. Vodca stanovuje víziu alebo ciele a ostatní ho prirodzene nasledujú. Zatiaľ čo líder vedie pomocou vízie a podporuje vnútornú motiváciu tímu, manažér sa viac orientuje na plánovanie, organizovanie pracovných úloh a dosahovanie zisku. Manažérske zručnosti sa dajú naučiť, pre lídra je dôležitá aj osobnostná zrelosť. Manažér sa môže stať lídrom.

 

Ako správne viesť ľudí?

Vedúci a dobrý manažér stanovuje ciele, počúva ľudí a podporuje ich vnútornú motiváciu. Starajú sa o rast a rozvoj členov tímu, vyberajú schopných ľudí do tímu a neboja sa ich prerastenia. Zameriavajú sa na pozitívne výsledky, hľadajú spôsoby a riešenia náročných situácií, nie vinníkov. Poskytujú spätnú väzbu a zároveň sú k nej otvorení. Dobrí lídri sú autentickí a čitateľní aj pre ostatných. Okrem toho všetkého musí líder rozumieť aj sám sebe, poznať svoje silné stránky, ako aj slabé stránky a problémové oblasti. Pomôcť mu v tom môže aj psychologická konzultácia.

Ako motivovať zamestnancov?

Najmä v prípade nepracovných profesií je nevyhnutné podporovať vnútornú motiváciu zamestnancov. Stanoviť ciele a nechať ich pracovať podľa ich najlepších schopností, podporovať ich v učení, zapájať ich do diania a spolurozhodovania. Spolu s úlohami odovzdávajte aj zodpovednosť. Oceňujte prácu ľudí a namiesto negatívnej kritiky im poskytnite spravodlivú a na rozvoj orientovanú spätnú väzbu.

Jaké jsou příznaky deprese

Ako poskytnúť spätnú väzbu?

Účinná spätná väzba je orientovaná na budúcnosť a ukazuje možnosti ďalšieho rozvoja a je poskytovaná individuálne a včas. Na začiatku je dobré požiadať zamestnanca o zhodnotenie jeho práce a venovať mu dostatok priestoru a pozornosti. Konštruktívna spätná väzba konkrétne opisuje pozorovateľné správanie alebo výsledky práce a ich dôsledky, a to pozitívne aj negatívne. Vedúci pracovníci sa niekedy obávajú poskytovať spätnú väzbu, pretože sa obávajú odporu alebo konfliktu, ale ak dodržia základné pravidlá a prejavia skutočný záujem o druhého, výsledkom môže byť zmysluplný dialóg, ktorý podporuje rozvoj zamestnanca. Schopnosť oddeliť fakty od vlastných pocitov a schopnosť opísať oboje výrazne uľahčuje poskytovanie spätnej väzby. Aj s tým môže pomôcť psychologická konzultácia.

 

Ako ovplyvniť manažérsky štýl?

Každý manažér má svoj vlastný štýl práce s ľuďmi, či je autoritatívny alebo demokratický, či ľuďom dôveruje alebo ich neustále kontroluje. Štýl je ovplyvnený výchovou, osobnosťou a kultúrou. Mnohí manažéri používajú, často nevedome, rovnaký štýl ako ich nadriadený. Psychologická konzultácia môže odhaliť, ako sa človek ako manažér skutočne cíti, či sa správa v rozpore so svojím nastavením. Zároveň sa podporuje autenticita, ktorá je pre manažéra dôležitá a zvyšuje jeho dôveryhodnosť.

 

Ako môže online psychologická konzultácia pomôcť pri leadershipe?

Manažéri a lídri firiem sú vystavení náročným pracovným situáciám vrátane konfliktov, pričom sa často sťažujú, že ich nemajú s kým zdieľať a cítia sa osamelí. Preto je užitočné obrátiť sa na odborníka, ktorý ich vypočuje a ponúkne bezpečný priestor na zdieľanie emócií. Manažéri sú tiež často zaneprázdnení, takže online psychologická konzultácia môže byť možnosťou, ako ušetriť čas pri dochádzaní alebo napríklad spojiť psychologickú konzultáciu s návštevou.

Skutočný príbeh klienta a toho, ako mu terapia pomohla:

„Pracujem na novej pozícii projektového manažéra a vediem tím ľudí, od ktorých som dostal negatívnu spätnú väzbu. Pomaly sa rozhodujem, pretože sa bojím urobiť chybu. Bojím sa, že kvôli tomu prídem o prácu. Na terapii som sa teda učil čeliť svojmu strachu a trénovať robenie chýb, snažil som sa robiť chyby zámerne, aby som si uvedomil, že sa nič hrozné nestane. Vďaka tomu som v práci flexibilnejší a môžem rýchlejšie riešiť naliehavé veci, čo znamená, že nezdržujem ostatných.“

Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať
Mgr. Tomáš Fulop (500+ h. praxe)
úzkosť stres sebavedomie leadership
Frekventant terapeutického výcviku
„Verím že moji klienti majú už teraz všetky zdroje a schopnosti na to, aby sa zbavili trápenia a žili život podľa vlastných predstáv. V našom rozhovore ich budeme znovu nachádzať.“
27 € / sedenie
sebavedomie vzťahy leadership životné zmeny
Overený certifikovaný výcvik
„Život je krásný, když člověk žije z vlastního pramene. Nouze – mezní situace – nás vede k tázání, sebepoznání, autenticitě. Štěstí je, když v sobě máte hodně bytí (A. Hogenová).“
35 € / sedenie
Mgr. Noémi Tóthová (300+ h. praxe)
stres vzťahy Psychosomatika životné zmeny
Frekventant terapeutického výcviku
„“Každou chybou sme bližšie k cieľu.““
27 € / sedenie