Ako môže psychologická konzultácia pomôcť pri ADHD?

Stáva sa vám, že robíte toľko vecí naraz, že vlastne nič nestíhate? Stáva sa vám, že zabúdate na stretnutia a často sa vám stáva, že namiesto rozhovoru s kolegom počúvate hudbu v pozadí, ktorá vás okamžite vráti späť na dovolenku? Ak sa spoznáte, nemusí to nevyhnutne znamenať, že máte ADHD. Ak sú však vyššie uvedené situácie nevítanou súčasťou vašej každodennej reality, vedzte, že existuje niekoľko spôsobov, ako získať kontrolu nad svojou nepokojnou mysľou. Jednou z najúčinnejších je psychologická konzultácia.

Čo je ADHD?

ADHD je skratka pre poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Ide o neurovývinový syndróm, ktorý je spôsobený narušením častí mozgu, ktoré sú spoluzodpovedné za udržiavanie alebo sústredenie pozornosti, plánovanie, predvídanie a sebakontrolu. ADHD je vrodená, a preto sú jej prejavy zjavné už od detstva. Keď mozog dozrieva, ADHD môže spontánne vymiznúť a až polovica diagnostikovaných detí je v dospelosti bez príznakov.

 

Aké sú prejavy ADHD u detí? A ako sa prejavuje v dospelosti?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou u detí sa prejavuje tendenciou dieťaťa rýchlo meniť činnosť, neschopnosťou pokojne sedieť, skákaním do reči alebo vydávaním najrôznejších zvukov bez toho, aby to samo vnímalo. Tieto hyperaktívne príznaky ADHD sa s vekom postupne zmierňujú. U dospelých sa potom prejavujú viac ako nepokoj, napríklad pri čakaní v rade, nadmerná komunikácia, horšie ovládanie emócií alebo znížená frustračná tolerancia. Poruchy pozornosti potom vedú k častým poruchám plánovania a riadenia času, napríklad k problémom s dokončením úloh alebo s včasným príchodom. Častá je aj zabúdavosť alebo zhoršená schopnosť vnímať, čo hovoria ostatní, čo si ostatní môžu nesprávne vysvetliť ako hrubosť u detí alebo aroganciu u dospelých.

Ako dokážem spoľahlivo rozpoznať ADHD u dieťaťa a dospelého?

Žiaľ, neexistuje jednoduchý a spoľahlivý test na ADHD. Konečná diagnóza závisí od série testov, ktoré najčastejšie zahŕňajú diagnostický rozhovor, sebahodnotiace škály, dotazníky alebo neuropsychologické testy. Je tiež potrebné vylúčiť iné poruchy, predovšetkým preto, aby sa v prípade potreby mohla upraviť optimálna liečba. Diagnózu stanovuje psychiater alebo detský psychiater.

hedepy-jana-2-w

Ako sa lieči ADHD?

Liečba ADHD vo svojej podstate znamená zmiernenie jej príznakov. Univerzálny liek na ADHD neexistuje. Každý pokrok je v rukách jednotlivca; v prípade detí závisí od vôle a odhodlania rodičov. Prvým krokom je zvyčajne zmena výchovy a vzdelávania detí. Rodič prísnejšie dohliada na režim a činnosti dieťaťa a pomáha mu motivácia a primeraná pochvala. Okrem toho sú deti s ADHD citlivé na hodnotenie svojej osoby, často čelia väčšej kritike v dôsledku svojho ochorenia a môžu podľahnúť myšlienke, že sú zlé alebo nedostatočné. Dospelým pomáha úprava pracovného prostredia tak, aby bolo organizovanejšie, nastavenie rutiny a pravidelnosti v rámci životného štýlu. Dôležitým nástrojom je aj psychologická konzultácia, najmä kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo koučovanie. Podporné sú aj lieky predpísané ošetrujúcim psychiatrom.

 

Ako mi môže psychologická konzultácia pomôcť pri liečbe ADHD?

Kognitívno-behaviorálna terapia je jedným z osvedčených pomocníkov pri liečbe ADHD. Môžu klientovi pomôcť získať náhľad na vlastné myšlienkové pochody, ktoré mu v jeho rozrušení často komplikujú život. Osoba postupne nahrádza nefunkčné presvedčenia novými a mení tak svoje správanie. Napríklad v stresovej situácii môže namiesto toho, aby sa stal zmäteným, vedome spomaliť svoj prúd mysle a sústrediť sa na jedno riešenie. Ušetrí sa tým značné emocionálne napätie a pravdepodobne aj čas a zvýši sa pocit vlastnej kompetentnosti. Okrem KBT existujú aj ďalšie terapeutické smery, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu života osôb s ADHD. Tie zase ponúkajú napríklad tréning komunikačných a sociálnych zručností, prácu na sebaprijatí, sebaúcte alebo uvedomenie si pozitív, ktoré ADHD prináša do života – kreativitu, schopnosť hlbokej koncentrácie alebo rýchleho myslenia.

 

Ako mi môže pomôcť online psychologická konzultácia s ADHD?

Online terapeut môže byť vaším koučom a oporou pri nastavovaní a dodržiavaní rutiny. Práve pravidelnosť a poriadok nám pomáhajú čeliť chaosu, ktorý často komplikuje život. Možno ste rodičom dieťaťa s ADHD a hľadáte podporu, pochopenie alebo informácie, ktoré by vám uľahčili každodennú starostlivosť. Online sa môžete spojiť s odborníkom na danú tému bez toho, aby ste museli vycestovať z domu alebo dlho čakať na dohodnutie termínu.

Skutočný príbeh klienta a toho, ako mu terapia pomohla:

„K terapii ma priviedlo zúfalstvo, že čokoľvek sa v živote pokúsim urobiť, skončí niekde uprostred. Nikdy nič neurobím, hoci mám pocit, že sa takmer nikdy nezastavím. Po všetkých tých rokoch som o sebe pochybovala. Čo robím zle? Keď som bola ešte slobodná, dalo sa ospravedlniť mladícke bujnenie, ale ako mama dvoch synov sa život zmenil na poriadny chaos. Keď som sa dozvedela o online psychologickej konzultácii, neváhala som ani chvíľu. Vďaka svojmu terapeutovi som čoskoro zistila, že dokážem myslieť na toľko vecí naraz, že strácam prehľad o tom, čomu sa mám venovať skôr. Či už išlo o organizáciu domácnosti alebo dlhodobé plány. Prvá vec, ktorá mi pomohla, bolo vedomé upokojenie pomocou riadenej relaxácie. Neskôr som sa naučila vnímať svoje myšlienky ako ich pozorovateľ. Niekedy boli úspešnejšie, inokedy menej. V oboch prípadoch viem, že nie som na to sama.“

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na ADHD

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.