Ako sa prejavuje ADHD?

Stáva sa vám, že robíte toľko vecí naraz, že vlastne nič nestíhate? Stáva sa vám, že zabúdate na stretnutia a často sa vám stáva, že namiesto rozhovoru s kolegom počúvate hudbu v pozadí, ktorá vás okamžite vráti späť na dovolenku?

Ak sa spoznáte, nemusí to nevyhnutne znamenať, že máte ADHD. Ak sú však vyššie uvedené situácie nevítanou súčasťou vašej každodennej reality, vedzte, že existuje niekoľko spôsobov, ako získať kontrolu nad svojou nepokojnou mysľou.

Čo je ADHD?

ADHD je skratka pre poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Ide o neurovývinový syndróm, ktorý je spôsobený narušením častí mozgu, ktoré sú spoluzodpovedné za udržiavanie alebo sústredenie pozornosti, plánovanie, predvídanie a sebakontrolu. ADHD je vrodená, a preto sú jej prejavy zjavné už od detstva. Keď mozog dozrieva, ADHD môže spontánne vymiznúť a až polovica diagnostikovaných detí je v dospelosti bez príznakov.

 

Aké sú prejavy ADHD u detí? A ako sa prejavuje v dospelosti?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou u detí sa prejavuje tendenciou dieťaťa rýchlo meniť činnosť, neschopnosťou pokojne sedieť, skákaním do reči alebo vydávaním najrôznejších zvukov bez toho, aby to samo vnímalo. Tieto hyperaktívne príznaky ADHD sa s vekom postupne zmierňujú. U dospelých sa potom prejavujú viac ako nepokoj, napríklad pri čakaní v rade, nadmerná komunikácia, horšie ovládanie emócií alebo znížená frustračná tolerancia. Poruchy pozornosti potom vedú k častým poruchám plánovania a riadenia času, napríklad k problémom s dokončením úloh alebo s včasným príchodom. Častá je aj zabúdavosť alebo zhoršená schopnosť vnímať, čo hovoria ostatní, čo si ostatní môžu nesprávne vysvetliť ako hrubosť u detí alebo aroganciu u dospelých.

Ako dokážem spoľahlivo rozpoznať ADHD u dieťaťa a dospelého?

Žiaľ, neexistuje jednoduchý a spoľahlivý test na ADHD. Konečná diagnóza závisí od série testov, ktoré najčastejšie zahŕňajú diagnostický rozhovor, sebahodnotiace škály, dotazníky alebo neuropsychologické testy. Je tiež potrebné vylúčiť iné poruchy, predovšetkým preto, aby sa v prípade potreby mohla upraviť optimálna liečba. Diagnózu stanovuje psychiater alebo detský psychiater.

hedepy-jana-2-w

Ako sa lieči ADHD?

Liečba ADHD vo svojej podstate znamená zmiernenie jej príznakov. Univerzálny liek na ADHD neexistuje. Každý pokrok je v rukách jednotlivca; v prípade detí závisí od vôle a odhodlania rodičov. Prvým krokom je zvyčajne zmena výchovy a vzdelávania detí. Rodič prísnejšie dohliada na režim a činnosti dieťaťa a pomáha mu motivácia a primeraná pochvala. Okrem toho sú deti s ADHD citlivé na hodnotenie svojej osoby, často čelia väčšej kritike v dôsledku svojho ochorenia a môžu podľahnúť myšlienke, že sú zlé alebo nedostatočné. Dospelým pomáha úprava pracovného prostredia tak, aby bolo organizovanejšie, nastavenie rutiny a pravidelnosti v rámci životného štýlu. Dôležitým nástrojom je aj pomoc od kvalifikovaného odborníka na ľudskú dušu. Podporné sú aj lieky predpísané ošetrujúcim psychiatrom.

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na ADHD

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.