Je terapia hradená z poistenia?

Bohužiaľ, v Hedepy zatiaľ takúto možnosť neponúkame, ale pracujeme na tom, aby to bolo v budúcnosti možné. Ak chcete vyhľadať psychoterapiu hradenú poisťovňou, je potrebné, aby vám váš obvodný lekár (alebo psychiater či iný lekár) najprv vypísal odporúčanie ku klinickému psychológovi alebo psychiatrovi, ktorý má licenciu na prácu pre poisťovňu. Nevýhodou psychoterapeutov pracujúcich pre poisťovňu je však dlhá čakacia doba, ktorá môže byť aj niekoľko mesiacov. Väčšina psychologických poradcov pracuje aj nezávisle od poisťovní, kde sa zvyčajne nečaká tak dlho, ale klienti musia za sedenia platiť sami.