Poruchy príjmu potravy

Myslíte na jedlo príliš často? Pociťujete duševný hlad? Pociťujete vinu za jedlo alebo strach z toho, že priberiete? Ovláda vás jedlo viac ako vy jeho? Jedávate pred ostatnými alebo sa vyhýbate jedlu s ostatnými? Ak sú vyššie uvedené situácie nevítanou súčasťou vašej každodennej reality, vedzte, že existuje mnoho spôsobov, ako prevziať kontrolu nad svojou mysľou a byť slobodnejší vo vzťahu k sebe samému. Jedným z najúčinnejších riešení je pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Aké sú typy porúch príjmu potravy?

Poruchy príjmu potravy (PPP) tvoria pomerne široké diagnostické spektrum. Vyznačujú sa patologickým správaním spojeným s jedlom a vnímaním vlastného tela. Patrí medzi ne mentálna anorexia (zámerné chudnutie, ktoré môže viesť až k úplnému odmietaniu jedla), mentálna bulímia (prejedanie sa a následné odopieranie jedla) a prejedanie sa (vlčí hlad) alebo atypická mentálna anorexia, atypická mentálna bulímia. Títo pacienti sa často môžu ocitnúť v začarovanom kruhu (napr. prejedanie, vracanie, hladovanie, prejedanie).

 

Aké sú následky bulímie, anorexie a prejedania sa?

Porucha príjmu potravy často nie je príčinou, ale len dôsledkom iného strachu, úzkosti alebo nespokojnosti. Ľudia s PPP sú oveľa viac ohrození depresiou, úzkosťou, samovražedným správaním atď. Na PPP sa môžu navrstviť psychické problémy: depresia, strata zmyslu života, výčitky svedomia, podráždenosť, nesústredenosť, závraty, strach z priberania, stiahnutie sa, strata záujmu o iných, únava atď. PPP ovplyvňuje nielen psychiku, ale bohužiaľ je často spojená aj s fyzickými problémami: strata menštruácie a neskôr problémy s plodnosťou, ľahká tvorba modrín, nízky krvný tlak, rednutie vlasov atď. A v neposlednom rade sociálne problémy: sociálna izolácia – postupná strata záujmu o koníčky, priateľov alebo naopak neschopnosť byť sám (bulímia).

Je vôbec možné vyliečiť sa z porúch príjmu potravy (bulímia, anorexia atď.)?

Áno! PPP zvyčajne začína celkom nevinne, rozvíjame postoje a presvedčenia, ktoré pacient považuje za správne, a postupne sa mení jeho prístup k jedlu, čo mu muselo nejakým spôsobom vyhovovať. Zbaviť sa PPP však znamená zmeniť zaužívané správanie a postoje. Chce to chuť, vôľu, trpezlivosť a lásku a v neposlednom rade niekoho, kto vám pomôže.

poruchoy příjmu potravy

Čo mám robiť, ak ja (alebo niekto v mojom okolí) trpí mentálnou anorexiou alebo bulímiou?

Je dôležité uvedomiť si, že PPP je prejavom chorej mysle a dôsledkom vnútorných trápení, strachov a hlbších psychických problémov. Ak vás trápi akákoľvek forma poruchy príjmu potravy, odporúčame vám vyhľadať odbornú pomoc.

Ak niekto z vašich blízkych trpí touto chorobou, tu je niekoľko tipov, ako k nemu pristupovať:

  1. Zaujímajte sa o človeka, nie o chorobu.
  2. Nenúťte ho do jedenia, pri jedení radšej odpútajte pozornosť od samotného jedla a buďte trpezliví.
  3. Nerozdávajte nevyžiadané rady.
  4. Vyhnite sa akémukoľvek hodnoteniu postavy.
  5. Nehľadajte vinníka, ale riešenie.
terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na poruchy príjmu potravy

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.