Aký je rozdiel medzi psychológom, psychiatrom, psychoterapeutom, terapeutom a koučom?

Psychológ

Je absolventom jednoodborového magisterského štúdia psychológie na Filozofickej fakulte (u nás s titulom Mgr. alebo následne PhDr. pred menom), ktorého práca sa zaoberá psychológiou. Psychológ sa môže špecializovať na rôzne oblasti (napr. väzenský psychológ, pracovný psychológ, školský psychológ atď.), pričom rozsah jeho práce sa líši podľa špecializácie. Napríklad školský psychológ sa zaoberá napríklad diagnostikou školskej zrelosti atď.

 

Psychiater

Je to lekár, absolvent lekárskej fakulty (v našom prípade s titulom MUDr. pred menom), ktorý sa profesionálne zaoberá psychiatriou, teda má atestáciu z psychiatrie, ktorú získava po minimálne 5 rokoch praxe v psychiatrii a zložení atestačných skúšok. Profesionálne sa potom môže špecializovať na rôzne podoblasti psychiatrie, ako je detská psychiatria, liečba závislostí atď. Psychiater môže na rozdiel od psychológa predpisovať lieky.

 

Psychoterapeut

Psychoterapeut je ten, kto vykonáva  psychoterapiu na základe povolenia /licencie/ od príslušnej stavovskej komory ako certifikovanú pracovnú činnosť a po splnení ďalších právnych požiadaviek tak ako sú zadefinované v zákonoch SR. Môže to byť lekár, psychológ alebo iný odborník s ďalším vzdelaním a praxou.

 

Terapeut

Terapeut je psychológ alebo absolvent akreditovaného psychoterapeutického výcviku, ktorý spĺňa podmienky profesijných organizácií SPS, SIVP, EAP, ČAP, ČPtS.

Kouč

Je to človek, ktorý pomáha ľuďom stanoviť si ciele a potom ich dosiahnuť. Problematické na slove kouč je to, že nikde nie je zakotvené, kto sa môže nazývať koučom a kto nie. V dôsledku toho môže slovo kouč používať ktokoľvek. Rozdiel medzi psychoterapiou a koučovaním spočíva v tom, že cieľom psychoterapeutického úsilia je zmierniť alebo odstrániť ťažkosti klienta, čo je metóda liečby, zatiaľ čo cieľom koučovania je pomôcť klientovi dosiahnuť jeho ciele (napr. schudnúť, získať vysnívanú prácu atď.). Niekedy však narazíme na limity koučovania, pretože prekážky, ktoré nám bránia v dosiahnutí našich cieľov, sú ukryté hlboko v nás. Potom je vhodnejšie zvoliť si cestu psychoterapie, ktorá funguje na hlbšej úrovni ako koučing.

Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať