Rodičovstvo a jeho úskalia

Rodičovstvo je jednou z najkrajších, ale zároveň najnáročnejších úloh v živote. Pri hľadaní svojho výchovného štýlu často vychádzame z toho, ako sme to mali doma, keď sme boli malí. V lepšom prípade opakujeme, čo sme radi robili, v horšom vieme, ako to nechceme robiť.

Ach, rodičovstvo. Ako na to?

Aha Parenting je názov knihy Laury Markhamovej, ktorá na rozdiel od iných autorov píše o tom, ako zmeniť svoje vlastné správanie ako rodičia a rozvíjať svoje deti smerom, ktorý si želáme. Prečítanie knihy je dobrým začiatkom na ceste k zodpovednému rodičovstvu, ale nie vždy to stačí. Je v poriadku, ak navštívite kvalifikovaného odborníka, aby vám poradil, ako zvládnuť konkrétne rodičovské situácie.

 

Ako budovať vzťahy s deťmi?

Každé dieťa potrebuje lásku. Čím viac lásky prejavujeme svojmu dieťaťu, tým viac posilňujeme vzájomnú dôveru a prehlbujeme náš vzťah. Viac starostlivosti, záujmu a pozornosti potom znamená menej trestov a konfliktov v detstve a neskôr v dospievaní. Hľadajte a objavujte situácie, v ktorých sa vy a vaši blízki cítite dobre, keď sa ako rodina dobre bavíte, a vedome vytvárajte viac takýchto príležitostí.

Aké sú najčastejšie problémy v rodine?

V každej rodine sa môžu vyskytnúť problémy, ktoré narušia vzťahy medzi jej členmi. Medzi najčastejšie problémy v rodinách patria hádky medzi rodičmi, ktoré môžu viesť k rozchodu alebo rozvodu, domáce násilie, zanedbávanie, problémy so súrodencami, finančné ťažkosti, vzťah s novým partnerom rodiča a ďalšie. Je dôležité včas sa postaviť problémom a riešiť ich, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky, ktoré môžu spôsobiť dlhodobé problémy.

 

rodičovství

Ako riešiť problémy v rodine?

Každý problém je riešiteľný. Preto je veľmi dôležité, aby ste problém neignorovali, ale čo najskôr ho pomenovali a riešili ho spoločne ako rodina. V tomto smere môže byť nápomocná návšteva kvalifikovaného odborníka, pri ktorej členovia rodiny (ktorých sa problém týka) alebo celá rodina spolupracujú s odborníkom na zlepšení. Ale aj ako jednotlivec môžem vyhľadať odbornú pomoc. Aj keď nemôžem zmeniť ostatných členov rodiny, môžem ovplyvniť sám seba v tom, ako prežívam to, čo sa v rodine deje, ako na to reagujem, a tak si nastaviť zdravší a spokojnejší spôsob fungovania v rodine.

 

Ako riešiť problémy s deťmi?

Skôr či neskôr sa môže stať, že svojim deťom prestaneme rozumieť a nastanú problémy. Je prirodzené, že si najprv myslíme, že sa niečo pokazilo a naše dieťa nie je také, ako sme si mysleli, alebo že sme niečo zanedbali. Je ľahké nahnevať sa na dieťa a žiadať od neho nápravu. Na problémy s deťmi sa však musíme pozerať ako na problém celého rodinného systému. Deti ich nerobia zámerne a často ide len o to, že nevedia, ako lepšie reagovať na konkrétnu situáciu. Dôvera medzi dieťaťom a rodičom a väzba ich vzťahu je pre úspešné zvládnutie problému kľúčová.

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na rodičovstvo

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.