Čo je to psychologické poradenstvo? A terapia? Ako viem, čo si mám vybrať?

Ak zvažujete, že sa obrátite na psychológa alebo terapeuta, ste na správnom mieste.

Psychologické poradenstvo a terapia:
Nemusia byť poslednou možnosťou.
Neznamenajú, že máte mentálnu poruchu.
Môžu pomôcť každému bez ohľadu na to, či má emocionálne problémy, chce osobnostne rásť alebo sa jednoducho chce cítiť lepšie.

Poradenstvo Terapia
Druhy problémov Problémy s nastavením životných situácií, otázky týkajúce sa pohody, sebauvedomenie, každodenné ťažkosti Zakorenené vzorce správania, spracovanie traumy, hlbšie introspektívne problémy
Časové hľadisko Najnovšie a aktuálne udalosti Udalosti z minulosti a ich vplyv na súčasnosť
Odborná kvalifikácia Hedepy Terapeut je frekventantom alebo absolventom dlhodobého akreditovaného psychoterapeutického výcviku Hedepy psychológ má magisterský titul z jedno odborovej psychológie, je akreditovaný klinický psychológ a má absolvovaný dlhodobý akreditovaný psychoterapeutický výcvik.
Trvanie Kratší proces, približne 10 až 12 sedení Dlhší proces, ktorý môže trvať niekoľko rokov (v závislosti od terapeutickej školy)

Čo je psychologická konzultácia alebo poradenstvo?

Cieľom konzultácie je poskytnúť pomoc pomocou poradenských metód a nástrojov na zmiernenie alebo vyriešenie problémov klienta. Zvyčajne vedie k zvýšeniu sebapoznania, sebaprijatia, sebarealizácie a sebaúcty.

Poradenstvo sa zameriava predovšetkým na aktuálne problémy a konkrétne oblasti. Ide o kratší proces, ktorý zvyčajne zahŕňa 6 až 12 stretnutí, počas ktorých odborník poskytuje podporu a poradenstvo s cieľom pomôcť identifikovať a nájsť riešenia problémov klienta. Poradenstvo môže pomôcť pri riešení problémov s riadením života, získaní širšieho pohľadu na seba samého, uvedomení si zaužívaných vzorcov myslenia a správania, odhalení zmyslu života, dosiahnutí vyššej kvality života a naplnení vlastného potenciálu.

 

Čo je terapia?

Terapia je hlboký proces, ktorý pomáha získať širší pohľad na seba samého, uvedomiť si zaužívané vzorce myslenia a správania, odhaliť zmysel života, dosiahnuť vyššiu kvalitu života a naplniť svoj potenciál.

Terapia sa zaoberá zakorenenými vzorcami, preto si vyžaduje dlhšie trvanie. Zameriava sa na vnútorné myšlienky a pocity s cieľom uľahčiť trvalú zmenu a osobný rozvoj. Môže zahŕňať skúmanie minulých tráum a ich následné spracovanie a riešenie. Terapia tak môže byť prospešná pre celého človeka.

 

Ako si vybrať profesionála?

So správnym profesionálom by ste sa mali cítiť pokojne a sebaisto. Preto je bežné, že sa na začiatku procesu zoznámite s niekoľkými psychológmi alebo terapeutmi. Na pomoc pri rozhodovaní sme pripravili videá s terapeutmi a psychológmi, ktoré vám pomôžu trochu spoznať ich osobnosti ešte pred začiatkom. Je tiež užitočné prečítať si recenzie od iných klientov a urobiť si test kompatibility.

 

Ak sa cítite veľmi zle a potrebujete pomoc, je pre vás Hedepy vhodné?

Ak potrebujete okamžitú pomoc, už nečakajte! Prostredníctvom Hedepy sa môžete do 24 hodín poradiť s konzultantom, ktorý vám pomôže nájsť úľavu.

Ak máte pocit, že potrebujete okamžitú pomoc, môžete zavolať na linku pomoci 0800 500 333, kde vám poskytnú okamžitú pomoc vo vašom rodnom jazyku. Upozorňujeme, že národnú linku pomoci neprevádzkuje spoločnosť Hedepy.

Nebuďte na to sami.

Na záver by sme vám chceli povedať poslednú a pravdepodobne najdôležitejšiu vec. Je úplne prirodzené, že v náročnej situácii zažívame vlnu emócií, ktoré sme predtým nezažili. Každá, skutočne každá kríza, má svoj začiatok, ale aj koniec. A rovnako aj tá vaša. A preto, ak o tom aspoň troška uvažujete, vyhľadajte pomoc psychológa, psychiatra, terapeuta alebo kouča. Nezostávajte na to sami. Pomoc vám poskytne viac ako 100 terapeutov, z ktorých si môžete vybrať toho, kto vyhovuje vašim potrebám, a dohodnúť si stretnutie hneď na nasledujúci deň. S terapeutom sa následne spojíte z pohodlia domova.

Žaneta Krčilová, Spoluzakladateľka Hedepy