Ako sú naši terapeuti overovaní? Aké normy spĺňajú?

Naše štandardy overovania terapeutov vstupujúcich do platformy Hedepy vychádzajú z kritérií odborných organizácií, ako sú Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (SPS), Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP), Česká asociácia pre psychoterapiu (ČAP), Česká psychoterapeutická spoločnosť (ČPtS), Česká lekárska spoločnosť Jana Evangelistu Purkyně (JEP) alebo Európska asociácia pre psychoterapiu (EAP).

Medzi našimi terapeutmi sú len tí, ktorí patria do jednej z týchto kategórií:

  • Terapeuti s ukončeným výcvikom spĺňajúcim kritériá odborných organizácií (SPS, SIVP, ČAP, ČPtS, EAP), alebo
  • Terapeuti v akreditovanom výcviku, ktorí sú supervidovaní odborným supervízorom svojho výcviku alebo supervízorom, ktorý s Terapeutmi absolvoval aspoň 5 sedení, alebo
  • Terapeuti, ktorí sú členmi odborných organizácií (SPS, SIVP, ČAP, ČPtS, EAP).

Členstvo v týchto organizáciách zaručuje, že terapeuti spĺňajú určité štandardy kvality, čo dáva klientom istotu, že v Hedepy nájdu len terapeutov, ktorí absolvovali alebo absolvujú kvalitný overený výcvik. Dôsledne kontrolujeme dodržiavanie týchto požiadaviek našimi terapeutmi.

Hedepyn terapeutti
Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať