Zlepšenie líderstva je často doménou koučovania. Pomoc od kvalifikovaného odborníka vám môže pomôcť pochopiť vnútorné konflikty alebo obavy, ktoré vám bránia byť lepším lídrom. Okrem toho zvyčajne vedie k lepšiemu vnímaniu vlastných pocitov a väčšej autenticite. Môže pomôcť zlepšiť počúvanie a empatiu voči druhým. To všetko je pre moderné vedenie nevyhnutné.

leadership

Čo je to leadership?

Leadership (vodcovstvo) je nenásilný štýl vedenia ľudí. Vodca stanovuje víziu alebo ciele a ostatní ho prirodzene nasledujú. Zatiaľ čo líder vedie pomocou vízie a podporuje vnútornú motiváciu tímu, manažér sa viac orientuje na plánovanie, organizovanie pracovných úloh a dosahovanie zisku. Manažérske zručnosti sa dajú naučiť, pre lídra je dôležitá aj osobnostná zrelosť. Manažér sa môže stať lídrom.

Ako správne viesť ľudí?

Vedúci a dobrý manažér stanovuje ciele, počúva ľudí a podporuje ich vnútornú motiváciu. Starajú sa o rast a rozvoj členov tímu, vyberajú schopných ľudí do tímu a neboja sa ich prerastenia. Zameriavajú sa na pozitívne výsledky, hľadajú spôsoby a riešenia náročných situácií, nie vinníkov. Poskytujú spätnú väzbu a zároveň sú k nej otvorení. Dobrí lídri sú autentickí a čitateľní aj pre ostatných. Okrem toho všetkého musí líder rozumieť aj sám sebe, poznať svoje silné stránky, ako aj slabé stránky a problémové oblasti.

Ako motivovať zamestnancov?

Najmä v prípade nepracovných profesií je nevyhnutné podporovať vnútornú motiváciu zamestnancov. Stanoviť ciele a nechať ich pracovať podľa ich najlepších schopností, podporovať ich v učení, zapájať ich do diania a spolurozhodovania. Spolu s úlohami odovzdávajte aj zodpovednosť. Oceňujte prácu ľudí a namiesto negatívnej kritiky im poskytnite spravodlivú a na rozvoj orientovanú spätnú väzbu.

Ako poskytnúť spätnú väzbu?

Účinná spätná väzba je orientovaná na budúcnosť a ukazuje možnosti ďalšieho rozvoja a je poskytovaná individuálne a včas. Na začiatku je dobré požiadať zamestnanca o zhodnotenie jeho práce a venovať mu dostatok priestoru a pozornosti. Konštruktívna spätná väzba konkrétne opisuje pozorovateľné správanie alebo výsledky práce a ich dôsledky, a to pozitívne aj negatívne. Vedúci pracovníci sa niekedy obávajú poskytovať spätnú väzbu, pretože sa obávajú odporu alebo konfliktu, ale ak dodržia základné pravidlá a prejavia skutočný záujem o druhého, výsledkom môže byť zmysluplný dialóg, ktorý podporuje rozvoj zamestnanca. Schopnosť oddeliť fakty od vlastných pocitov a schopnosť opísať oboje výrazne uľahčuje poskytovanie spätnej väzby.

Ako ovplyvniť manažérsky štýl?

Každý manažér má svoj vlastný štýl práce s ľuďmi, či je autoritatívny alebo demokratický, či ľuďom dôveruje alebo ich neustále kontroluje. Štýl je ovplyvnený výchovou, osobnosťou a kultúrou. Mnohí manažéri používajú, často nevedome, rovnaký štýl ako ich nadriadený. Terapia môže odhaliť, ako sa človek ako manažér skutočne cíti, či sa správa v rozpore so svojím nastavením. Zároveň sa podporuje autenticita, ktorá je pre manažéra dôležitá a zvyšuje jeho dôveryhodnosť.

Premýšľate o terapii?

Určite stojí za to to vyskúšať
Aby terapia fungovala, pomôžeme vám nájsť najlepšieho terapeuta
Pomocou krátkeho testu vám môžeme pomôcť nájsť niekoho, kto vás vypočuje do 5 minút
Starostlivo vyberáme našich terapeutov
Starostlivo vyberáme našich terapeutov
Pred vstupom terapeutov do našej komunity prechádzajú zdĺhavým výberovým procesom, majú overené vzdelanie a výcvik
Pomôžeme vám nájsť najlepšieho terapeuta
Pomôžeme vám nájsť najlepšieho terapeuta
Krátkym testom vám ukážeme troch najvhodnejších terapeutov podľa vašich požiadaviek
Terapiu doplníme o video lekcie
Terapiu doplníme o video lekcie
Pre predplatiteľov ponúkame 60 online video lekcií o duševnom zdraví ktoré si môžete kedykoľvek pozrieť
Spustiť test
Hedepy
Prihláste sa na odber Hedepy noviniek
Tipy, zľavy, novinky
Prihlásením sa na odber súhlasíte s našimi zásadami spracovania osobných údajov
Footer

VisaMastercardGoogle PayApple PayPayPalKlarna