Šikanovanie je novodobý problém v kolektívoch

Šikanovanie ubližuje psychicky aj fyzicky. Zažili ste v minulosti alebo stále zažívate posmech alebo bolesť v kolektíve? Nenachádzate žiadnu podporu alebo sa bojíte podeliť o svoje skúsenosti? Vyhľadajte pomoc kvalifikovaného odborníka na ľudskú dušu, aby vám ponúkla bezpečné miesto, kde môžete hovoriť o svojom utrpení.

Čo je to šikanovanie? Ako sa rozpoznáva šikanovanie?

Šikanovanie je fyzické alebo psychické obmedzovanie, ktoré spôsobuje utrpenie inej osobe a stavia ju do podriadenej pozície. Agresor koná z pozície sily a obeť sa obáva následkov akéhokoľvek odporu. So šikanovaním sa stretávame aj mimo školy, v krúžkoch, v práci, v rodine a v iných skupinách. Prejavy sú rôzne, od nadávok a nadávok až po kradnutie vecí a bitie.

 

Aké formy môže mať šikanovanie na pracovisku?

Napríklad v pracovnom kolektíve nám môžu znepríjemňovať život kolegovia (mobbing) aj šéfovia (bossing). Obmedzenia môžu mať rôzne motívy, napr. sexuálne, rasové, kariérne atď. Oveľa menej sa hovorí o šikanovaní podriadených voči nadriadeným, tzv. staffing, ktorý je rovnako závažný.

Ako sa brániť šikanovaniu?

Šikanovanie v akomkoľvek veku a v akejkoľvek forme je neprijateľné, pretože má pre obeť veľké následky. Preto sa oplatí čo najskôr to niekomu povedať, zveriť sa mu a naplánovať ďalšie kroky. Rozhodne to nie je riešenie, ako „prežiť“ šikanovanie. V kolektívoch trávime veľkú časť svojho života a mali by sme sa v nich cítiť dobre.

hedepy-david-3-w

Čo znamená kyberšikana?

S príchodom moderných technológií, chatovacích miestností a sociálnych sietí sa objavuje aj kyberšikana. Ide o online obmedzenie, najmä psychické, s obrovskými dôsledkami pre obeť, ale aj pre agresora. Zahŕňa rozhovory, hovory, fotografie, videá atď. Elektronické výstupy zostávajú v hlbinách internetu a môžu sa ďalej šíriť.

terapeuti

Odporučíme Vám troch ideálnych terapeutov, ktorí sa špecializujú na šikanovanie

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.