Ako vám môže psychologická konzultácia pomôcť so šikanovaním?

Šikanovanie ubližuje psychicky aj fyzicky. Zažili ste v minulosti alebo stále zažívate posmech alebo bolesť v kolektíve? Nenachádzate žiadnu podporu alebo sa bojíte podeliť o svoje skúsenosti? Preto je tu psychologická konzultácia. Aby vám ponúkla bezpečné miesto, kde môžete hovoriť o svojom utrpení.

Čo je to šikanovanie? Ako sa rozpoznáva šikanovanie?

Šikanovanie je fyzické alebo psychické obmedzovanie, ktoré spôsobuje utrpenie inej osobe a stavia ju do podriadenej pozície. Agresor koná z pozície sily a obeť sa obáva následkov akéhokoľvek odporu. So šikanovaním sa stretávame aj mimo školy, v krúžkoch, v práci, v rodine a v iných skupinách. Prejavy sú rôzne, od nadávok a nadávok až po kradnutie vecí a bitie.

 

Aké formy môže mať šikanovanie na pracovisku?

Napríklad v pracovnom kolektíve nám môžu znepríjemňovať život kolegovia (mobbing) aj šéfovia (bossing). Obmedzenia môžu mať rôzne motívy, napr. sexuálne, rasové, kariérne atď. Oveľa menej sa hovorí o šikanovaní podriadených voči nadriadeným, tzv. staffing, ktorý je rovnako závažný.

Ako sa brániť šikanovaniu?

Šikanovanie v akomkoľvek veku a v akejkoľvek forme je neprijateľné, pretože má pre obeť veľké následky. Preto sa oplatí čo najskôr to niekomu povedať, zveriť sa mu a naplánovať ďalšie kroky. Rozhodne to nie je riešenie, ako „prežiť“ šikanovanie. V kolektívoch trávime veľkú časť svojho života a mali by sme sa v nich cítiť dobre.

hedepy-david-3-w

Čo znamená kyberšikana?

S príchodom moderných technológií, chatovacích miestností a sociálnych sietí sa objavuje aj kyberšikana. Ide o online obmedzenie, najmä psychické, s obrovskými dôsledkami pre obeť, ale aj pre agresora. Zahŕňa rozhovory, hovory, fotografie, videá atď. Elektronické výstupy zostávajú v hlbinách internetu a môžu sa ďalej šíriť.

 

Ako mi môže psychologická konzultácia pomôcť pri šikanovaní?

Psychologická konzultácia môže byť dobrou nestrannou pomocou, ak ste zažili šikanovanie alebo ho práve zažívate. Môže vám pomôcť zmierniť vplyv šikanovania na váš súčasný život alebo vám pomôže pochopiť, ako sa mu brániť. Strach z následkov „povedania niečoho“ je pri šikanovaní bežný. Online terapia preto môže byť dobrým anonymným prostredím, na ktoré sa môžete obrátiť.

Skutočný príbeh klienta a toho, ako mu terapia pomohla:

„Šikanovanie na pracovisku som zažil celkovo trikrát. Náhoda? Spätne vidím, že som od terapie očakával najmä pochopenie a uistenie, že to nie je moja chyba. Skrátka, pochybnosti, ktoré som mal o sebe, boli príliš veľké. Priateľom ani rodine som nič nepovedal, hanbil som sa. Môj terapeut bol jediný, komu som sa mohol zveriť. Pomohol mi zvládnuť moje pocity zúfalstva a hlavne konštruktívne riešiť situáciu. Nakoniec som dal výpoveď a dočasne som pracoval z domu. Dôležitejšie však bolo dostať sa z roly obete, v ktorej som žil bez toho, aby som si to uvedomoval. Dnes chodím do práce rád. A verím, že to tak bude vždy.“

Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať
Mgr. Tomáš Fulop (500+ h. praxe)
úzkosť stres sebavedomie leadership
Frekventant terapeutického výcviku
„Verím že moji klienti majú už teraz všetky zdroje a schopnosti na to, aby sa zbavili trápenia a žili život podľa vlastných predstáv. V našom rozhovore ich budeme znovu nachádzať.“
27 € / sedenie
Mgr. Noémi Tóthová (300+ h. praxe)
stres vzťahy Psychosomatika životné zmeny
Frekventant terapeutického výcviku
„“Každou chybou sme bližšie k cieľu.““
27 € / sedenie
strach depresia Rodičovstvo Šikana
Frekventant terapeutického výcviku
„Mojím cieľom je pomôcť človeku tak, aby si vedel pomôcť sám, pretože budúcnosť bude ovocím našej schopnosti dobre využiť prítomnosť.“
35 € / sedenie