Chronické ochorenia

Chronické ochorenia nevznikajú zo dňa na deň, práve naopak. Vyvíjajú sa pozvoľna a v konečnej fáze vedia človeka potrápiť. Môžu znepríjemňovať každodenné aktivity a potrápiť vedia aj našu duševnú pohodu.
Ak sa chronické ochorenia týkajú aj vás, odložte na chvíľu svoje povinnosti bokom a urobte zo seba prioritu.

Čo sú chronické ochorenia?

Do tejto kategórie patria ochorenia, ktoré pretrvávajú dlhšiu dobu. Aby mohlo byť ochorenie charakterizované ako chronické, je nutné, aby problémy pretrvávali minimálne 3 mesiace. Chronické ochorenia obmedzujú vykonávanie denných činností, pričom ľudia, ktorých sa to týka musia navštevovať pravidelnú lekársku starostlivosť. Cieľom lekárov je, aby ľudia mali čo najvyššiu kvalitu života a stabilizovali rozvoj ochorení. Častokrát sa ale pri liečbe chronických ochorení zabúda na duševnú pohodu, ktorej kvalita je týmito ochoreniami ovplyvnená. 

 

Ktoré ochorenia je možné charakterizovať ako chronické?

Medzi chronické ochorenia je možné zaradiť: 

 

Cukrovka 

Cukrovka je celoživotné chronické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi. Najbežnejší je diabetes 2. typu, zvyčajne u dospelých, pri ktorom sa telo stane necitlivým voči inzulínu alebo nevytvára dostatok inzulínu. Diabetes 1. typu, častejší u detí, mladých ľudí, pri ktorom pankreas sám o sebe produkuje veľmi málo alebo žiadny inzulín. Vzniká potreba užívať doplnkový inzulín po celý život. 

Ľudia, ktorých trápi cukrovka môžu ale zažívať aj tzv. diabetický distres. Jedná sa o stres z cukrovky. Prináša pocit vyčerpania, frustrácie, ktorých príčinou sú každodenné náročné požiadavky na zvládanie ochorenia v podobe dodržiavania liečby a režimových opatrení.

Diabetický distres sa môže prejavovať ako:

 •   strach z novej alebo zmenenej zdravotnej situácie, z liečby, z komplikácií, z pretlaku informácií
 •   neužívanie liekov podľa predpisu
 •   nekontrolovanie hladiny cukru v krvi tak často alebo vôbec
 •   nevenovanie sa pohybovej aktivite ako obvykle
 •   nedodržiavanie odporúčaného stravovacieho plánu
 •   nenavštevovanie lekára pravidelne
 •   pocit stagnácie, demotivácie z vynaloženej snahy o dobrú kompenzáciu cukrovky

Ak máte pocit, že sa vás vyššie uvedené príznaky môžu týkať a zároveň máte diagnostikovanú cukrovku, neváhajte vyhľadať odborníka na duševnú pohodu.

Obezita

Obezita je chronické metabolické ochorenie. Prejavuje sa nahromadením tuku v tele a následným nárastom hmotnosti. Predstavuje najmä riziko pre zdravie, nielen estetický problém. Stanovenie obezity je možné skrz index telesnej hmotnosti (BMI). Pokiaľ je nad hodnotou 25, jedná sa o nadváhu. Ak je nad hodnotou 30, jedná sa o obezitu. Obezita, rovnako ako iné ochorenia, so sebou prináša psychosociálnu a duševnú záťaž.

Môžete pociťovať prejavy:

 •   zníženú kvalitu života a telesný imidž
 •   stigmu z nadmernej hmotnosti
 •   problémy súvisiace s náladou
 •   problémy so sebaúctou
 •   problémy s prejedaním sa, výberom nevhodných potravín
 •   problémy s emočným, záchvatovitým jedením
 •   pocit samoty, stresu, úzkosti, depresie
 •   nadužívanie návykových látok

Ak máte diagnostikovanú obezitu a pociťujete duševnú nepohodu, neváhajte vyhľadať špecializovaného odborníka na duševnú rovnováhu.

motivace

Srdcové zlyhávanie

Srdcové zlyhávanie je vážne chronické ochorenie, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať krv a tak zásobovať orgány kyslíkom a živinami. Medzi jeho hlavné prejavy patrí sťažené dýchanie pri námahe alebo v ľahu, slabosť, únava, opuchy dolných končatín, búšenie srdca. Srdcové zlyhávanie sa väčšinou nedá úplne vyliečiť, no dá sa veľmi dobre kontrolovať presným dodržiavaním liečby a zmenami životného štýlu.

Pri srdcovom zlyhávaní môžete pociťovať prejavy špecifickej duševnej záťaže:

 •   úzkosť vyplývajúcu zo symptómov ochorenia
 •   prejavy depresie
 •   psychickú nepohodu pre zníženú kvalitu života, pre zníženú pohyblivosť
 •   nedostatok energie, podráždenosť, ospalosť
 •   strach zo smrti, nevyliečiteľnosti choroby

Ak máte pocit, že sa vás vyššie uvedené príznaky môžu týkať a zároveň máte diagnostikované srdcové zlyhávanie, neváhajte vyhľadať odborníka na duševnú pohodu.

 

Vysoký krvný tlak

Hypertenzia je najčastejšie srdcovo-cievne ochorenie. O hypertenzii hovoríme, keď tlak krvi prevyšuje hodnotu 140/90 mmHg. Prekročenie sa môže týkať systolického (prvé číslo), diastolického (druhé číslo) tlaku alebo oboch súčasne.

Príznaky sú väčšinou nenápadné alebo žiadne. Ak ale tlak prudko stúpne, príznakom sú bolesť hlavy, tlak na hrudi, tŕpnutie prstov alebo končatín. Priebeh ochorenia viete do veľkej miery ovplyvniť zdravým životným štýlom a dodržiavaním liečby.

Môžete pociťovať prejavy:

 •   úzkosti
 •   depresívne poruchy
 •   chronický stres ako jednu z príčinných faktorov hypertenzie
 •   neschopnosť uvoľniť sa, relaxovať

Ak máte diagnostikovanú hypertenziu a pociťujete duševnú nepohodu, neváhajte vyhľadať špecializovaného odborníka na duševnú rovnováhu.

Ak sa vyššie uvedené príznaky týkajú aj vás, vyberte si odborníkov, ktorí sa zameriavajú aj na pomoc a podporu pacientov s chronickým ochorením.

 

Ako sa liečia chronické ochorenia? 

Pri liečbe chronických ochorení je pacient v priamom a pravidelnom kontakte so svojim lekárom.  Lekár sa snaží nastoliť optimálne podmienky tak, aby sa pacientov stav ďalej nezhoršoval a pacient mohol aj naďalej žiť plnohodnotný život s čo najmenšími obmedzeniami. Častokrát lekári odporúčajú nielen zdravý životný štýl, ale aj starostlivosť o duševnú pohodu. Duševná pohoda je rovnako dôležitá ako fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať optimálne.

terapeuti

Odporučíme Vám vhodných terapeutov, špecializujúcich na pomoc ľudom s chronickými ochoreniami

Na základe 19-tich otázok vám zo 100+ terapeutov nájdeme tých, ktorí najviac zodpovedajú vašim predstavám a témam.