Ako sú naši psychoterapeuti overovaní? Aké normy spĺňajú?

Naše štandardy overovania psychoterapeutov vstupujúcich do platformy Hedepy vychádzajú z kritérií odborných organizácií, ako sú Česká asociácia pre psychoterapiu (ČAP), Česká psychoterapeutická spoločnosť (ČPtS), Česká lekárska spoločnosť Jana Evangelistu Purkyně (JEP) alebo Európska asociácia pre psychoterapiu (EAP).

Medzi našimi psychoterapeutmi sú len tí, ktorí patria do jednej z týchto kategórií:

  • Psychoterapeuti s ukončeným výcvikom spĺňajúcim kritériá odborných organizácií (ČAP, ČPtS, EAP).
  • Psychoterapeuti vo výcviku, ktorí spĺňajú kritériá odborných organizácií
  • Psychoterapeuti, ktorí sú členmi odborných organizácií (ČAP, ČPtS, EAP,).

Členstvo v týchto organizáciách zaručuje, že psychoterapeuti spĺňajú určité štandardy kvality, čo dáva klientom istotu, že v Hedepy nájdu len psychoterapeutov, ktorí absolvovali alebo absolvujú kvalitný overený výcvik. Dôsledne kontrolujeme dodržiavanie týchto požiadaviek našimi terapeutmi.

V4_hedepy-natalie-2-w_montaz
Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať