Ako sa prejavuje tieseň? A kedy sa obrátiť na terapeuta?

Hoci je to možno prekvapujúce, pocit tiesne bol pre ľudský druh veľmi prínosný. Pomáhal nám totiž obstáť v ohrození – dokáže vyostriť naše zmysly a aktivuje telo, aby sme v prípade nebezpečenstva dokázali utiecť či bojovať. Dnešný svet už priamu konfrontáciu veľmi často nevyžaduje, preto je tieseň spájaná predovšetkým s domnelými hrozbami, ktoré sa v bežnom živote prejavujú ako starosti či prehnaný strach.

Ako mi môže online terapia s tiesňou pomôcť?

Terapia je v liečbe tiesne účinný nástroj, či už trpíte miernymi príznakmi, alebo je tieseň úporná a trvá dlhšiu dobu. Jej proces môže pripomínať detektívnu prácu, kedy sa postupne odkrývajú jednotlivé súvislosti, ktoré neskôr prezradia, čo vo vašom živote stojí za prepuknutím choroby. Niekedy ale postačia len čiastkové zmeny, napríklad uvedomenie si priorít, lepšie plánovanie času či dôkladné rozobranie katastrofických myšlienok, ktoré sa vám naháňajú hlavou.

S Hedepy máte záruku kvality


  • Pracujeme len s terapeutmi s odborným vzdelaním, ktorí spĺňajú kritériá profesijných organizácií.  Viac informácií

  • Ak nebudete spokojný, vrátime vám peniaze.
  • Cena za sedenie sa pohybuje od 27 a závisí na konkrétnom terapeutovi. Sedenie trvá 50 minút. Pozrite sa, ako funguje Hedepy

  • Nemusíte nič inštalovať, môžete sa pripojiť online z akéhokoľvek prehliadača, ale aj skrz smartfón. Ďalšie informácie o videohovoroch

Kdekoľvek, kedykoľvek

Výskumy ukazujú, že online terapia je rovnako efektívna ako osobné sedenie

Podľa realizovaných štúdií je online terapia porovnateľne účinná ako osobné sedenie 1 a je klientmi považovaná za praktický spôsob poskytovania terapeutických služieb.2
  (Barak, Hen, Boniel-Nissim, & Shapira, 2008)
(Andrews et al., 2018)
Hovor prebieha na zabezpečenej platforme. Viac o zabezpečení
Nemusíte nič inštalovať, všetko zvládnete z prehliadača.
Váš terapeut môže byť aj z Prahy. Ale nebojte sa, budete si rozumieť.