Je všetko, čo poviem terapeutovi, súkromné?

Terapeut je viazaný etickými pravidlami psychoterapeutickej profesie, kde jedným z hlavných etických princípov EAP (Európska asociácia pre psychoterapiu) je princíp dôvernosti, kde je primárnou povinnosťou terapeuta rešpektovať dôvernosť informácií získaných od ľudí počas terapeutickej práce. Terapeuti sú povinní neposkytnúť tieto informácie nikomu inému bez súhlasu danej osoby a sú tiež povinní zabezpečiť, aby boli všetky informácie o klientovi bezpečne uložené.

Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať