Získajte ďalší príjem a pracujte kedykoľvek a kdekoľvek chcete

Spravujeme za vás administratívu, platby, fakturáciu a plánovanie

Všetky služby pre klientov a marketing zabezpečujeme my. Stačí, ak ponúknete voľné termíny. Aby ste sa mohli venovať pomoci ľuďom.

Zabezpečíme vám ďalších klientov a príjem

V Hedepy veríme, že terapia by nemala byť poslednou možnosťou, keď je situácia naozaj zlá. Preto investujeme do marketingu a pomáhame ľuďom prekonať strach z terapie. Možno preto pre vás dokážeme získať desiatky klientov.

Aby ste sa mohli pripojiť k Hedepy, musíte spĺňať určité kritériá

Naším cieľom je zabezpečiť, aby naši klienti dostali najlepšiu možnú a plne kvalifikovanú starostlivosť. Preto sú medzi našimi terapeutmi len tí, ktorí patria do jednej z týchto kategórií:


  • Terapeuti s ukončeným výcvikom, ktorí spĺňajú kritériá profesijných organizácií (SPS, SIVP, ČAPČPtS, EAP), alebo

  • Terapeuti v akreditovanom výcviku, ktorí sú supervidovaní odborným supervízorom svojho výcviku alebo supervízorom, ktorý s Terapeutmi absolvoval aspoň 5 sedení, alebo

  • Terapeuti, ktorí sú členmi profesijných organizácií (SPS, SIVP, EAP, ČAP, ČPtS), alebo

  • Psychológovia, ktorí úspešne ukončili vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s titulom magister psychológie a môžu vykonávať činnosti zdravotníckeho povolania psychológ 

Kdekoľvek a kedykoľvek

Výskum ukazuje, že online terapia je rovnako účinná ako osobné stretnutia

Podľa realizovaných štúdií je online terapia týkajúca se duševnej pohody
porovnateľne účinná ako osobné sedenie 1 a je klientmi považovaná za praktický spôsob poskytovania terapeutických služieb duševnej pohody.2
(Barak, Hen, Boniel-Nissim, & Shapira, 2008)
(Andrews et al., 2018)
Hovor je zabezpečený rovnakou technológiou, akú používa spoločnosť Google. Nikto okrem vás a klienta ho nemôže počuť.
Znie to dobre?

Všetky podrobnosti vám radi vysvetlíme telefonicky, prostredníctvom videohovoru alebo osobne.

  1. Do e-mailu vám pošleme všetky podrobnosti ohľadom odmeny a funkcií platformy.

  2. S platformou a jej funkcionalitou vás zoznámime osobne alebo cez videohovor.