Employee Net Promoter Score:
zistite, čo si o vás zamestnanci skutočne myslia

Firmy s vysoko angažovanými a spokojnými zamestnancami vykazujú o 21 % vyššie zisky. Máte ale tušenie, ako si ako zamestnávateľ vediete a či sú u vás ľudia skutočne spokojní? Odpoveď vám dá ukazovateľ Employee Net Promoter Score (eNPS).

Čo je Employee Net Promoter Score (eNPS)?

Employee Net Promoter Score (eNPS) meria angažovanosť a loajalitu vašich zamestnancov. Doslova hovorí, do akej miery by vás zamestnanci odporučili ako skvelé miesto k práci. Nejde pritom o žiadne rozsiahle dotazníky, ale jednoduchý prieskum spokojnosti zamestnancov, z ktorého na prvý pohľad uvidíte, ako si vediete. Podľa toho potom môžete plánovať efektívne kroky k zlepšeniu vášho employer brandingu. 

Na základe eNPS môžete firme ušetriť nemalé náklady

Samotné eNPS je síce „len” ukazovateľom, pomôže vám ale spraviť zavčasu tie správne rozhodnutia, aby sa u vás ľudia cítili dobre. 

Spokojní zamestnanci sú pritom pre úspech firmy zásadní:

  • Odvedú viac kvalitnej práce – so spokojnosťou stúpa produktivita o 12 %, podľa niektorých štúdií aj viac. 
  • Znížia celkovú fluktuáciu a s ňou spojené náklady – silná značka zamestnávateľa ušetrí až 50 % nákladov na nábor nového člena tímu. Ľuďom sa od vás nebudete chcieť odchádzať a uchádzačov bude vždy dosť. 
  • Postarajú sa o skvelú zákaznícku skúsenosť – a tým vám zaistia spokojných zákazníkov. 

Práve preto firmy s angažovaným tímom vykazujú priemerne o 21 % vyšší zisk. 

Ako eNPS merať?

Jednoduchosť merania eNPS spočíva v pravidelnom položení jedinej otázky:

„Na stupnici od 0 do 10, ako pravdepodobné je, že by ste nás odporučili ako zamestnávateľa svojim priateľom a známym?”

Na základe odpovedí sú zamestnanci rozdelení do troch kategórií:

  • Promoters – nadšenci (odpoveď 9–10)
  • Passives – pasívni spokojní (odpoveď 7–8)
  • Detractors – kritici (odpoveď 0–6)

Odrátaním percenta kritikov od percenta nadšencov získate skóre pohybujúce sa v hodnotách -100 až 100. Čím vyššie skóre, tým lepšie si ako zamestnávateľ vediete. 

Vďaka tomu, že odpoveď na otázku zaberie len pár sekúnd, získate od tímu dostatok dát a výsledky budú skutočne vypovedajúce. 

Ako spoznáme, že si ako firma vedieme dobre?

Dajme tomu, že už svoje eNPS skóre poznáte. Je to ale veľa alebo málo? Kedy už je potreba začať na niečom pracovať?

eNPS je štandardizovaná a rozšírená metóda, výsledky tak môžete jednoducho porovnávať s ďalšími firmami. Tu je ale potrebné dať si trocha pozor. Priemerné eNPS sa totižto líši v rôznych odvetviach a takisto v rôznych typoch organizácií a profesií. Porovnanie s firmami preto orientačne určite áno, ale prikladať mu zásadnú váhu radšej nie.

Vhodnejšie je sledovať vývoj vlastného eNPS v čase. Snažiť sa o jeho zlepšenie a rýchlo reagovať na prípadne prepady, než príde odliv zamestnancov. Porovnávať môžete aj jednotlivé tímy alebo divízie vašej firmy medzi sebou.

Obecne sa za dobrý výsledok považuje eNPS medzi 10 a 30. Hodnoty nad 30 už sú výnimočné. Najvyššieho skóre u nás dosiahla v roku 2019 firma Business Lease Slovakia.

Meranie eNPS v praxi

Najlepším spôsobom, ako merať eNPS je integrovať prieskumné otázky do vášho interného komunikačného nástroja, ako je Slack alebo Microsoft Teams. Cieľom je spraviť ich zodpovedanie vášmu tímu čo najjednoduchšie, nech získate čo najviac dát. 

Meranie eNPS je súčasťou nášho komplexného programu starostlivosti o duševnú pohodu pre firmy Hedepy. V rámci jednoduchého a zábavného dotazníka pravidelne zisťujeme nielen eNPS, ale takisto monitoruje náladu vo firme, aby ste včas zistili akýkoľvek problém. 

Tou najväčšou výhodou ale je, že riešenie zistených problémov nezostáva len na vás. Na základe odpovedí danému členovi tímu zároveň ponúkneme konkrétne vzdelávacie video, rýchly chat s terapeutom alebo plnohodnotnú online terapiu. Všetky tieto služby sú súčasťou programu. Vy tak môžete efektívne plánovať svoje osobné schôdzky, keď sú skutočne potrebné. 

Chcete merať vaše eNPS a spraviť tak dôležitý krok k spokojnému a angažovanému tímu? Objavte viac o firemnom programe pre starostlivosť o duševnú pohodu Hedepy.

Vyskúšajte si Hedepy bez záväzkov

  • Získajte Hedepy bez záväzkov

  • Pripravíme pre vás webinár na podporu psychickej odolnosti

  • Váš tím získa prístup k online lekciám

Cesta k duševnej pohode vašich tímov začíná tu

Získajte Hedepy bez záväzkov