Ako môže psychologická konzultácia pomôcť pri poruchách osobnosti?

Narcista, hysterka alebo hraničiar. Znamená to pre vás niečo? Tehotné výrazy, ktoré sa udomácnili v našom slovníku pre prípad, že chceme niekoho nepríjemne pokarhať za to, ako sa správa. V skutočnosti je ich pôvod oveľa zásadnejší. Poruchy osobnosti významne ovplyvňujú životy ľudí, odhadom 10 % ľudí okolo nás. Iným prekáža, že s nimi žijú, majú deti alebo fungujú na pracovisku. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, nemusíte byť so svojimi ťažkosťami sami. Psychologická konzultácia je príležitosťou naučiť sa zvládať svoje emócie a ozdraviť medziľudské vzťahy.

Čo sú poruchy osobnosti?

Poruchy osobnosti sú vlastne skupinou veľmi rôznorodých typov odchýlok od tzv. normálnej osobnosti. Obvykle sú niektoré ich znaky také výrazné, že môžu negatívne ovplyvniť kvalitu života človeka aj jeho blízkych.

 

Aké sú najčastejšie poruchy osobnosti? A ako sa od seba líšia?

Je ťažké s istotou určiť, ktoré typy porúch osobnosti sú v populácii najčastejšie. Zdá sa však, že v popredí je anankastická, paranoidná alebo emocionálne nestabilná porucha osobnosti. Veľmi sa však od seba líšia práve vďaka osobnostným vlastnostiam, ktoré u jednotlivca prevládajú. Anankastická osobnosť vidí svet čiernobielo a prejavuje sa ako puntičkár, ale zároveň je príliš kritický k sebe aj k ostatným. Paranoidná osobnosť je tiež nedôverčivá až nepriateľská. Často sa vo svojich myšlienkach pozastavuje nad skrytým významom toho, čo niekto povedal, a vníma to ako osobný útok. Naproti tomu emocionálne nestabilná osobnosť je veľmi angažovaná vo vzťahoch, ale často je konfliktná; vzťahy sú veľmi intenzívne, ale nie veľmi dlhotrvajúce. Hraničný typ emocionálne nestabilnej poruchy osobnosti je známy tým, že ho sprevádzajú pocity vnútornej prázdnoty a ambivalencie. Vo vzťahoch sa to prejavuje ako strach z blízkosti a obava z opustenia. Ostatné typy porúch osobnosti, ako napríklad schizoidná, disociálna, histriónska, vyhýbavá alebo závislá porucha osobnosti, sú podobne špecifické.

Ako sa prejavuje porucha osobnosti? Ako zistím, že mám poruchu osobnosti?

Porucha osobnosti sa najčastejšie prejavuje vo vzťahoch. Práve tu ľudia trpiaci niektorým typom poruchy osobnosti zvyčajne zažívajú najväčšie straty. Ich vzťahy sú problematické, neuspokojivé, niektorí sa nimi cítia ohrození, iní sú na nich závislí a v niektorých prípadoch ide o kombináciu oboch. Už zvýraznené osobnostné črty sa v náročných životných situáciách ešte znásobujú. Schopnosť zvládnuť krízu je u človeka s poruchou osobnosti mnohokrát nižšia.

Dostupné online testy osobnosti sú užitočným orientačným nástrojom na zistenie jej profilu. Môžu nám pomôcť pomenovať, k čomu máme sklon po emocionálnej a mentálnej stránke a ako to následne ovplyvňuje naše správanie. Úplnú diagnózu však môže stanoviť len odborník, zvyčajne klinický psychológ. Ide o komplexné psychologické vyšetrenie, ktoré zahŕňa rozhovor, anamnézu, dotazník alebo projektívne metódy.

V2_hedepy-mundlina-2-w

Ako sa liečia poruchy osobnosti?

Psychoterapia je liečbou prvej voľby. Je však dôležité stanoviť si správne ciele a očakávania. Len tak sa vyhnete predčasnému ukončeniu liečby a sklamaniu. Osobnosť je základom, nosným pilierom, ktorý dáva tvar nášmu vnímaniu sveta a nášmu fungovaniu v ňom. Ak je potrebné zasiahnuť do jej štruktúry, vždy ide o dlhodobý proces. Strednodobá alebo krátkodobá psychoterápia pomáha ľuďom s poruchami osobnosti prekonať krízové momenty. Medzi lieky používané pri poruchách správania patria stabilizátory nálady, antidepresíva alebo nízke dávky antipsychotík. Ich dlhodobé užívanie sa neodporúča; cieľom je prekonať dočasné zhoršenie psychického stavu.

 

Ako pomáha psychologická konzultácia pri liečbe porúch osobnosti?

Psychologická konzultácia je dôležitým nástrojom pri liečbe porúch osobnosti. Motivácia je pre jej úspešný priebeh kľúčová. Uvedomenie si tejto skutočnosti (t. j. zaradenie tejto témy do rozhovoru medzi klientom a terapeutom) pomôže človeku vytrvať v náročnejších fázach liečby. Predovšetkým je však rozhodujúci vzťah dôvery, ktorý môže byť často testovaný klientom, rovnako ako sú testované iné vzťahy v jeho živote. A práve terapeutický vzťah umožňuje človeku pomaly a bezpečne opustiť tie stratégie, ktoré mu v živote neprospievajú, a nahradiť ich novými (psychodynamické orientácie).

 

Ako môže online psychologická konzultácia pomôcť pri liečbe porúch osobnosti?

Online psychologická konzultácia využíva všetky nástroje a možnosti osobných stretnutí, ale jej podstatnou pridanou hodnotou je, že vás spojí s odborníkom, ktorý by bol inak príliš ďaleko alebo ťažko dostupný. Najmä v prípade dlhodobých terápií ide o významné uľahčenie celého procesu. Vďaka nemu máte svojho terapeuta na dosah, aj keď je život nepredvídateľný alebo je ťažké mu určiť poriadok.

Skutočný príbeh klienta a toho, ako mu terapia pomohla:

„Vždy som bola emocionálna. Pamätám si, že poslednú noc pred hospitalizáciou ma prišiel navštíviť syn so svokrou, pohádali sme sa, neviem presne prečo, a potom som mala bolesti pri srdci a zrýchlené dýchanie, mala som pocit, že zomriem. Všetky testy boli negatívne a ja som skončila na psychiatrickom oddelení. Tam mi prvýkrát odporučili psychologickú konzultáciu. Nikdy som si nemyslela, že to budem ja, kto bude chodiť na pravidelné sedenia. Ale môj terapeut bol úplne iný ako väčšina lekárov, bála som sa zbytočne. Spoločne sa teraz vraciame k mojim koreňom, detstvu a komplikovanému vzťahu s otcom. Prvýkrát mám pocit, že život má nadomnou kontrolu, ale že ju môžem mať aj ja.“

Nemusíte byť na to sami

Niekedy je najťažšie začať
Mgr. Noémi Tóthová (300+ h. praxe)
stres vzťahy Psychosomatika životné zmeny
Frekventant terapeutického výcviku
„“Každou chybou sme bližšie k cieľu.““
27 € / sedenie
Mgr. Viliam Kuruc MBA (300+ h. praxe)
trauma depresia vzťahy životné zmeny
Frekventant terapeutického výcviku
„Pomáhám klientům orientovat se v jejich životní situaci a zvládat to, čím prochází. Poskytuji podporu tam, kde nezabírají snadná řešení.“
35 € / sedenie
Miroslav Vanka (1000+ h. praxe)
úzkosť sebavedomie syndróm vyhorenia Psychosomatika
Frekventant terapeutického výcviku
„V každém z nás je někdo jiný, koho neznáme. – C.G.Jung“
35 € / sedenie