Získajte ďalší príjem a pracujte kedykoľvek a kdekoľvek chcete

Spravujeme za vás administratívu, platby, fakturáciu a plánovanie

Všetky služby pre klientov a marketing zabezpečujeme my. Stačí, ak ponúknete voľné termíny. Aby ste sa mohli venovať pomoci ľuďom.

Zabezpečíme vám ďalších klientov a príjem

V Hedepy veríme, že terapia by nemala byť poslednou možnosťou, keď je situácia naozaj zlá. Preto investujeme do marketingu a pomáhame ľuďom prekonať strach z terapie. Možno preto pre vás dokážeme získať desiatky klientov.

Aby ste sa mohli pripojiť k Hedepy, musíte spĺňať určité kritériá

Naším cieľom je zabezpečiť, aby naši klienti dostali najlepšiu možnú a plne kvalifikovanú starostlivosť. Preto sú medzi našimi psychoterapeutmi len tí, ktorí patria do jednej z týchto kategórií:


  • Psychoterapeuti s ukončeným výcvikom, ktorí spĺňajú kritériá profesijných organizácií (ČAPČPtS, EAP).

  • Psychoterapeuti vo výcviku, ktorí spĺňajú kritériá profesijných organizácií

  • Psychoterapeuti, ktorí sú členmi profesijných organizácií (ČAPČPtS, EAP).

Kdekoľvek a kedykoľvek

Výskum ukazuje, že online psychoterapia je rovnako účinná ako osobné stretnutia

Podľa štúdií je online psychoterapia porovnateľne účinná s osobnou psychoterapiou 1 a klienti ju považujú za praktický spôsob poskytovania psychoterapeutických služieb.2
(Barak, Hen, Boniel-Nissim, & Shapira, 2008)
(Andrews et al., 2018)
Hovor je zabezpečený rovnakou technológiou, akú používa spoločnosť Google. Nikto okrem vás a klienta ho nemôže počuť.
Znie to dobre?

Všetky podrobnosti vám radi vysvetlíme telefonicky, prostredníctvom videohovoru alebo osobne.

  1. Do e-mailu vám pošleme všetky podrobnosti ohľadom odmeny a funkcií platformy.

  2. S platformou a jej funkcionalitou vás zoznámime osobne alebo cez videohovor.