Prečo terapia niekedy trvá mesiace alebo roky?

Terapia prináša lepšie pochopenie seba samého. Postupne lepšie chápeme svoje pocity, správanie a to, čo ich vyvoláva, a uvedomujeme si, ako a prečo reagujeme na rôzne situácie. Toto uvedomenie sa časom prehlbuje. Začíname vidieť súvislosti, ktoré sme predtým nevideli, lepšie si rozumieme, dokážeme prijať a možno aj zmeniť niektoré aspekty svojej osobnosti.

Časom sa postupne prehlbuje aj vzťah a dôvera medzi klientom a terapeutom.

Klient sa cíti bezpečnejšie a môže ísť viac do hĺbky. Krátkodobá liečba pomáha odstrániť niektoré ťažkosti, čo vedie k zlepšeniu stavu. Dlhodobejšia terapia má potenciál zmeniť osobnosť smerom k väčšej spokojnosti, plnšiemu životu a umožňuje vyrovnať sa s traumami z minulosti alebo nepríjemnými situáciami. Ľudský vývoj prebieha po špirále, v nových okolnostiach a s rôznym stupňom uvedomenia sa vraciame k starým témam, nazeráme na ne z rôznych uhlov a začleňujeme ich do svojho pohľadu na seba.

Jaké jsou příznaky deprese